Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 9, br. 2, str. 79-94
Kako milenijalci i generacija Z organizuju putovanja tokom COVID-19 pandemije
Modern business school, Belgrade

e-adresakarolina.percic@mbs.edu.rs
Sažetak
Predmet rada je ponašanje potrošača, milenijalaca i generacije Z, kao turista u organizaciji putovanja. Putem empirijskog istraživanja, realizovanog tokom maja 2021. godine, razmatra se način organizacije putovanja (preko turističke agencije ili u sopstvenoj režiji) pomenutih generacija u Srbiji pre i tokom trajanja COVID-19 pandemije, kao i izbor vrste smeštaja tokom pandemije, i mišljenje ispitanika o putovanju uz COVID-19 pasoše. Cilj rada je dolaženje do saznanja koje su preferencije i mišljenja turista u vezi sa organizacijom putovanja pod novim okolnostima, kao i ispitivanje da li postoje razlike u ponašanju milenijalaca i generacije Z kao turista pre i tokom pandemije, kako bi se pružile značajne informacije za donošenje marketinških odluka turističkih i ugostiteljskih organizacija. Skoro četvrtinu svetske populacije čine milenijalci, koji uz generaciju Z predstavljaju trenutnu i buduću silu koja najviše, u odnosu na druge generacije, doprinosi ostvarivanju prihoda. Pripadnici ove populacije u Srbiji se sve manje odlučuju za usluge turističkih agencija, posebno tokom pandemije, kada raste broj putnika ovih generacija koji organizuju putovanja u sopstvenoj režiji. Za analizu dobijenih rezultata istraživanja korišćene su kvantitativne statistiĉke metode - deskriptivna statistika (distribucija frekvencija) i komparativna statistika (Pearson ch2-test).
Reference
Advantage (2020) Coronavirus travel research: 44% of Millennials would book with a travel agent in the future. Retrieved April 29, 2021 from https://www.advantagemembers.com/news -listing/coronavirus-travel-research-booktravel-agent.html
Bona, C., Koslow, L., Frantz, R., Nadres, B., Ratajczak, D. (2020) How marketers can win with GEN Z and Millennials post-COVID-19. Retrieved April 28, 2021 from https://www.bcg.com/en-gb/publications/2020/how-marketers-can-win-withgen-z-millennials-post-covid
Cbi-Ministry Of Foreign Affairs (2021) The European market potential for Generation Y tourism. Retrieved April 29, 2021 from https://www.cbi.eu/marketinformation/tourism/generation-y-tourism/market-potential
DCI (2020) Post-Covid-19: Generational divides in travel planning. Retrieved April 29, 2021 from https://aboutdci.com/wp-content/uploads/2020/04/Generation-Report-Final-2020.pdf
Deloitte (2019) The Deloitte global millennial survey 2019: Societal discord and technological transformation create a 'generation disrupted'. Retrieved April 28, 2021 from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Ab out-Deloitte/deloitte-2019-millennial-survey.pdf
Donovan, N. (2021) Novo istraživanje otkriva da putnici imaju veću želju za održivijim putovanjima [New research reveals that travellers have a greater desire for more sustainable travel]. 15th April, Retrieved April 29, 2021 from https://partner.booking.com/sr/click-magazine/novo-istra%C5%BEivanje-otkriva-daputnici-imaju-ve%C4%87u-%C5%BEelju-za-odr%C5%BEivijim-putovanjima
Environics Institute (2021, March) Canadian Millennial and GEN Z social values study 2020: Impact of the Covid-19 pandemic on Millennial and GEN Z Canadians. Retrieved May 9, 2021 from https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/defaultdocument-library/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-millennial-and-genzcanadians.pdf?Status=Master&sfvrsn=6037
ETC (2016, May) Lifestyle trends & tourism: How changing consumer behaviour impacts travel to Europe. Retrieved April 30, 2021 from https://etccorporate.org/uploads/reports/ETC_Lifestyle_Trends_and_Tourism.pdf
Euromonitor International (2019, January 15) Euromonitor reveals the top 10 global consumer trends in 2019. Retrieved April 29, 2021 from https://www.euromonitor.com/article/euromonitor-reveals-the-top-10-global-consumertrends-in-2019
Euromonitor International (2020, May) The impact of coronavirus on Millennials and Generation Z. Retrieved May 8, 2021 from https://www.euromonitor.com/the-impactof-coronavirus-on-millennials-and-generation-z/report
Gasdia, M., Jackson, A.J. (2020, June 5) Looking to the recovery of leisure travel demand: The road ahead is uncertain, but early demand signals create some room for optimism. Retrieved April 29, 2021 from https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behaviortrends-state-of-the-consumer-tracker/consumer-sentiment-travel-tourism.html
Getz, D. (1986) Models in tourism planning: Towards integration of theory and practice. Tourism management, 7(1), 21-32
GlobalData (2020, July 3) Millennial influencers will be indispensable in travel sector recovery. Retrieved April 29, 2021 from https://www.globaldata.com/millennialinfluencers-will-be-indispensable-in-travel-sector-recovery
Hospitality net (2015, December 11) Tourism megatrends: 10 things you need to know about the future of tourism. Retrieved April 28, 2021 from https://www.hospitalitynet.org/news/4073042.html
ILTM (2020, November 2) Millennials, COVID, and the future of travel. Retrieved April 29, 2021 from https://view.iltm.com/2020/11/02/millennials -covid-and-the-futureof-travel
Kalinić, Z., Novaković, M. (2019) Online accommodation booking habits and attitudes of Serbian travelers. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 11-23
Milićević, S., Ervaćanin, V. (2016) Uticaj kriza na razvoj turizma u svetu. Turističko poslovanje, br. 18, str. 51-63
MSCI (2020) Millennials: Demographic change and the impact of a generation. Retrieved April 28, 2021 from https://www.msci.com/documents/1296102/17292317/ThematicIndex-Millenials-cbren.pdf/44668168-67fd-88cd-c5f7-855993dce7c4?t=1587390986253
Ortiz, P. (2019) New consumer trends in tourism. Retrieved April 29, 2021 from https://www.amara-marketing.com/travel-blog/new-consumer-trends-in-tourism
Plog, S.C. (1974) Why destination areas rise and fall in popularity. Cornell hotel and restaurant administration quarterly, 14(4): 55-58
Rezdy (2018, March 8) Millennials: An in-depth look into the travel segment. [Infographic] Retrieved April 28, 2021 from https://www.rezdy.com/blog/millennialsdepth-look-travel-segment-infographic
Seabra, C., Alashry, M., Çınar, K., Raja, I., Reis, M., Sadiq, N. (2021) Restrictions' acceptance and risk perception by young generations in a COVID-19 context. International journal of tourism cities, 7(2), 463-491
Senić, R., Milojević, S. (2017) Poznavanje ponašanja turista - imperativ uspešne strategije marketinga u turizmu [Knowing tourists behavior: The imperative for successful marketing strategy in tourism]. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 5(2), 61-73
United Nations (2019) Revision of world population prospects. https://population.un.org/wpp/ (accessed on 8 June 2020, 15:14)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/menhottur2102079P
primljen: 14.09.2021.
revidiran: 11.10.2021.
prihvaćen: 19.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.01.2022.