Stomatološki glasnik Srbije - Uredništvo

Glavni urednik:Slavoljub Živković ORCID, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za bolesti zuba

-Redovni profesor na Klinici za bolesti zuba Stomatološkog fakulteta u Beogradu

-Glavni i odgovorni urednik Stomatološkog glasnika Srbije i član uređivačkog odbora časopisa Balkan Journal of Dental Medicine

-Predavač i instruktor na brojnim kursevima i stručnim radionicama

-Član Akademije Medicinskih nauka SLD

Članovi:
 • Zoran Aleksić, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
 • Larisa Blažić, Univerzitet u Novom Sadu,Medicinski fakutet,Klinika za stomatologiju
 • Božidar Brković, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za oralnu hirurgiju
 • Milanko Djurić, Univerzitet u Novom Sadu,Medicinski fakultet,Klinika za stomatologiju
 • Mihajlo Gajić, Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu,Stomatološki fakultet u Pančevu
 • Nina Japundžić Žigon, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju
 • Vitomir Konstantinović, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Vojkan Lazić, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za stomatološku protetiku
 • Dejan Marković, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za decju i preventivnu stomatologiju
 • Milan Petrović, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Branka Popović, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet, Institut za biologiju i humanu genetiku
 • Jelena Popović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Milica Popović, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Ivana Šćepan, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za ortopediju vilica
 • Dušan Živković, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Vukoman Jokanovic, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča
Recenzenti:
 • Momir Carević, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za decju i preventivnu stomatologiju
 • Mirjana Ivanović, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za decju i preventivnu stomatologiju
 • Snježana Čolić, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za oralnu hirurgiju
 • Ljiljana Stojčev Stajčić, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za oralnu hirurgiju
 • Đurica Grga, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za bolesti zuba
 • Branislav Glišić, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za ortopediju vilica
 • Saša Čakić, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet,Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
 • Jovanka Tošić, Univerzitet u Nišu,Medicinski fakultet,Klinika za stomatologiju
 • Dubravka Marković, Univerzitet u Novom Sadu,Medicinski fakultet,Klinika za stomatologiju
 • Duška Blagojević, Univerzitet u Novom Sadu,Medicinski fakultet,Klinika za stomatologiju
 • Jelena Milašin, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet, Institut za biologiju i humanu genetiku
 • Vesna Danilović, Univerzitet u Beogradu,Stomatološki fakultet, Institut za histologiju