Vojnosanitetski pregled - Uredništvo

Glavni urednik:Dragana Vučević ORCID, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija

Lekar, specijalista imunologije, naučni savetnik u oblasti medicinskih nauka - medicina. Glavna područja naučnog rada: regulatorni mehanizmi u zapaljenskim imunskim reakcijama, imunomodulacijska svojstva biomaterijala, razvoj imunoterapijskih procedura modulacijom funkcija imunskih ćelija mijeloidnog porekla. Objavila preko 250 naučnih i stručnih saopštenja, jednu istaknutu monografiju nacionalnog značaja i više poglavlja u knjigama nacionalnog značaja. Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa recenzijom su citirani više od 1 000 puta (Scopus). Recenzent je u domaćim i inostranim časopisima. Član Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Društva imunologa Srbije.

Članovi:
 • Jovan Antonović, Univerzitet Karolinska, Stokholm, Švedska
 • Rocco Bellantone, Katolički univerzitet svetog srca, Milano, Italija
 • Thorsten Gehrke, Medicinski fakultet Hamburg, Hamburg, Nemačka
 • Hanoch Hod, Tel-Aviv univerzitet, Sackler medicinski fakult et, Tel-Aviv, Izrael
 • Thomas John, Univezitet Loyola, Čikago, SAD
 • Abu-Elmagd Kareem, Univerzitet Pitsburg, Medicinski fakultet, Pitsburg, SAD
 • Hiroshi Kinoshita, Medicinski koledž Hyogo, Hyogo, Japan
 • Celestino Pio Lombardi, Katolički univerzitet sveog srca, Milano, Italija
 • Philippe Morel, Univezitet Ženeva, Ženeva, ,Švajcarska
 • Kyotaka Okuno, Univerzitet Kindai,Medicinski fakultet, Osaka,Japan
 • H.Ralph Schumacher, Univerzitet Pensilvanija,Medicinski fakultet,SAD
 • Sadber Lale Tokgozoglu, Univerzitet Hacettepe,Medicinski fakultet, Ankara, Turska
 • Tibor Tot, Univerzitet Upsala, Upsala, Švedska
 • Silva Dobrić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Bela Balint, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija
 • Miroslav Vukosavljević, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Miodrag Čolić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija
 • Dragana Daković, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Boban Đorđević, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Branislava Glišić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Zoran Krivokapić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija
 • Nebojša Lalić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija
 • Srđan Lazić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Sonja Marjanović, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Željko Mijušković, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Dragan Mikić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Željko Miković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Branka Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milica Ninković, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Slobodan Obradović, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Miodrag Ostojić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Perić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Đorđe Radak, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija
 • Dejan Radenković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dušica Stamenković, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Zvezdana Stojanović, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ljubomir Todorović, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Danilo Vojvodić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Biserka Vukomanović Đurđević, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
Recenzenti:
 • Ač Nikolić Eržebet, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Aćimović Slobodan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ajdinović Boris, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Arsenijević Nebojša, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Aleksić Petar, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Aleksić Predrag, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Antić Branislav, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Antonijević Nebojša, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Arsović Nenad, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Balint Bela, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Bančević Vladimir, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Bezmarević Mihajlo, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Bjelanović Zoran, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Bogavac Mirjana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Bokonjić Dubravko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Božić Milena, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Brdareski Zorica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Brkić Zlata, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Carević Momir, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Cerović Snežana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Cvijanović Vlado, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Čekanac Radovan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Čolić Miodrag, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Čutović Tatjana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ćirić Zoran, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Niš, Srbija
 • Ćuk Vladimir, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“, Beograd, Srbija
 • Daković Dragana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Dankuc Dragan, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Davidović Lazar, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dedić Gordana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Denić Markovi Ljiljana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dimitrijević Jovan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Dimković Nada, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dinčić Evica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Dobrić Silva, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Dragović Tamara, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Drobac Milica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Đurović Aleksandar, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Đurović Marina, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Glišić Branislava, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Grujičić Danica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Hajduković Zoran, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ilić Tihomir, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ivanović Mirjana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Jakovljević Mihajlo, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Jakovljević Vladimir, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Janjić Zlata, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Janković Janko, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Janković Slavenka, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Janković Slobodan, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Jauković Ljiljana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ješić Radmila, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Jevtić Miodrag, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Jevtović Đorđe, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Jovanović Dragana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Jovanović Vesna, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Jović Jasna, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Jović Nebojša, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Jović Stošić Jasmina, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kačar Aleksandra, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Kandolf Sekulović Lidija, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kisić Tepavčević Darija, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Knežević Ušaj Slavica, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Kocić Biljana, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Končar Igor, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Konstantinović Ljubica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Kostić Smiljana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kostić Zoran, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kostov Miloš, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kovačević Aleksandra, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kozarski Jefta, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Kozomara Ružica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Krivokapić Zoran, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Labudović Milica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Lavrnić Dragana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Lazić Srđan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Lepić Toplica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ljubić Aleksandar, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Magić Zvonko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Maksić Đoko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Mandić Gajić Gordana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Manojlović Nebojša, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Marčetić Mirjana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Marić Nađa, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Marjanović Ivan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Marjanović Slobodan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Martić Vesna, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Matijević Stevo, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Matunović Radomir, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Micić Dragan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Micić Sava, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mihailović Jasna, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Mijušković Željko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Mikić Dragan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Milenković Branislava, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milenković Saša, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Mileusnić Dušan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milojević Milanko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Mirković Darko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Mirković Ljiljana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mladenović Zorica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Mujović Nebojša, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nagorni-Obradović Ljudmila, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nedeljković Milan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nedok Aleksandar, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nešković Vojislava, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Nežić Duško, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nikolić Ana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nikolić Branka, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nikolić Ljubiša, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Ninković Milica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Novaković Marijan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Obradović Dragana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Obradović Slobodan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Paović Anka, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Pavlekić Snežana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Pavlović Milorad, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Perić Aleksandar, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Perić Predrag, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Pešić Milica, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Pešut Dragica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Petronijević Milan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Polovina Snežana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Popović Zoran, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Poštić Srđan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Potpara Tatjana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Rabrenović Violeta, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Radak Đorđe, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Radaković Sonja, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Rađen Slavica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Radoičić Dragan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Radojčić Ljiljana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Radonjić Vidosava, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Radosavljević Vladan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Raičević Ranko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Resan Mirko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ristić Anđelka, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Ristić Ljubiša, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Sabo Ana, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Savić Slobodan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Sekulović Leposava, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Simić Radoje, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Simić Snežana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Slavković Slobodan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Spasić Slavica, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
 • Stamatović Dragana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Stamenković Dušica, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Stančić Ivica, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Stanković Goran, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
 • Stanković Nebojša, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Starčević Srđan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Stefanović Dara, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Stefanović Dušan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Stepić Nenad, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Stijak Lazar, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Stojanović Dušica, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Stojanović Zdenka, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Svetel Marina, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Šarac Momir, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Šipetić Grujičić Sandra, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Šobić-Šaranović Dragana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Špirić Željko, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Šuljagić Vesna, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Šupić Goran, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Šupić Gordana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Šurbatović Maja, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Šušnjar Snežana, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Tadić Vanja, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”, Beograd, Srbija
 • Tarabar Dino, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Tarabar Olivera, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Tatić Vujadin, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Terzić Milan, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Till Viktor, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Todorović Balint Milena, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Todorović Ljubomir, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Tomić Aleksandar, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Trifunović Zoran, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vanović Mirjana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vasiljević Ivana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Veljović Milić, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vezmar Kovačević Sandra, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vojvodić Danilo, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vučetić Dušan, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vučetić Dragana, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Vukosavljević Miroslav, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija
 • Zelić Ksenija, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Zidverc Trajković Jasna, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Zvezdin Biljana, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija