Praxis medica - Uredništvo

Glavni urednik:Bojana Kisić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet
Članovi:
 • Dijana Mirić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Milan Živković, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Simon Nikolić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Snežana Marković-Jovanović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Snežana Filipović-Danić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Bratislav Lazić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Slavica Pajović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Jasmina Stevanović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Ljiljana Popović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovicaa
 • Aleksandra Ilić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Mirjana Kostić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
Recenzenti:
 • Dragan Švrakić, Univerzitet Vašington, Sent Luis, SAD
 • Norman Sartorius, Svetska Zdravstvena Organizacija
 • George Christodoulou, Univerzitet u Atini, Medicinski fakultet, Grčka
 • Slobodan Malobabić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Jelenka Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Dijana Mirić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Vesna Ivetić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Mira Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vojkan Nestorović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Vesna Piperski, Galenika Beograd
 • Mirjana Mirić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Snežana Janićijević Hudomal, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Ivica Milisavljević, Vojnomedicinska akademija Beograd
 • Zvezdan Milanović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Sonja Vesić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Ivana Binić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Olga Dulović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Eleonora Gvozdenović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Stevan Baljošević, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Branislav Tiodorović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Goran Belojević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Dušica Stojanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Sanja Kocić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Nebojša Arsenijević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac
 • Dejan Baskić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac
 • Dušan Pavlica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Mirjana Ivanović, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd
 • Rade Živković, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd
 • Nikola Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd
 • Neda Ivković, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd
 • Snežana Rakić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Miloš Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Mirjana Petrović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac
 • Vukašin Andrić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Lana Golubović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Rada Ješić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Ljiljana Smilić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Mevludin Mekić, Univerzitet Vitez,Fakultet zdravstvenih studija, Travnik, Bosna i Hercegovina
 • Ida Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Milena Đurić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Branimir Nestorović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Bojko Bjelaković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • M. Igrutinović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac
 • Dragica Odalović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Ljiljana Šulović, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Milutin Nenadović, Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević
 • Snežana Filipović Danić, Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Nadežda Čovičković-Šternić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Mirjana Spasić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Steva Lukić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
 • Nebojša Jović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Srđan Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
 • Siniša Ristić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Mara Drecun, Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Slobodanka Tasić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš