Acta Facultatis Medicae Naissensis - Uredništvo

Glavni urednik:Marina Deljanin Ilić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet;Institut “Niška banja”

Prof. dr Marina Deljanin Ilić je redovni profesor na predmetima Interna medicina i Kardiologija i ujedno je šef Katedre za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Takođe, direktor je Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti, član Evropskog kardiološkog društva, Američkog koledža kardiologa, Američke asocijacije kardiologa, saradnik New Westminster koledža kao i mnogih drugih naučnih udruženja i asocijacija (ISH, ESH, EACVI, HFA, EAPC). Prethodni je predsednik Srpske lekarske komore. Od 2003. godine glavni je urednik časopisa Acta facultatis medicae Naissensis, naučnog časopisa Medicinskog fakulteta u Nišu.

Članovi:
 • Marina Deljanin Ilić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut “Niška banja”, Niš
 • Aleksandar Nagorni, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Niš
 • Goran Bjelaković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar, Niš
 • Tatjana Jevtović Stoimenov, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Institut za biohemiju, Niš
 • Valentina Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš
Recenzenti:
 • Dobrila Stanković Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš
 • Vidosava Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Niš
 • Borislav Kamenov, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dečije interne bolesti Kliničkog centra, Niš
 • Stojan Radić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za onkologiju Kliničkog centra, Niš
 • Desanka Tasić Dimov, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Centar za patologiju i patološku anatomiju Kliničkog centra, Niš
 • Slađana Filipović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za onkologiju Kliničkog centra, Niš
 • Milan Pavlović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za interne bolesti Kliničkog centra Niš
 • Lazar Todorović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za interne bolesti Kliničkog centra, Niš
 • Branislava Kocić, , Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš
 • Lana Mačukanović , Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za interne bolesti Kliničkog centra. Niš
 • Svetlana Pavlović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra, Niš
 • Biljana Stošić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra, Niš
 • Milkica Nešić, , Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za patofiziologiju, Niš
 • Dragica Dačić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Zoran Milošević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš
 • Dragan Veselinović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za oftalmologiju, Kliničkog centra, Niš
 • Zoran Pešić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, Niš
 • Saša Stanković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Miodrag Vrbić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za infektivne bolesti, Niš
 • Ivan Micić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Kliničkog centra, Niš
 • Zoran Golubović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Kliničkog centra, Niš
 • Biljana Radovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra, Niš
 • Snežana Zdravković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za interne bolesti Kliničkog centra, Niš
 • Miroslav Stojanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra, Niš
 • Bratislav Jovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za hemiju i biologiju sa humanom genetikom, Niš
 • Žarko Mitić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za hemiju i biologiju sa humanom genetikom, Niš
 • Jovica Jovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Medicina rada Kliničkog centra, Niš
 • Mirjana Aranđelović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Medicina rada Kliničkog centra, Niš
 • Marija Igić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Nebojša Krunić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Nataša Milić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Odsek farmacija, Novi Sad
 • anijela Kostić, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, Niš
 • Andrija Šmelcerović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za hemiju i biologiju sa humanom genetikom, Niš
 • Slobodan Milisavljević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Klinika za opštu i torakalnu hirurgiju Kliničkog centra, Kragujevac
 • Srđan Ninković, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Klinika za opštu i torakalnu hirurgiju Kliničkog centra, Kragujevac
 • Dragan Milovanović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Odsek za kliničku farmakologiju Kliničkog centra, Kragujevac
 • Milica Pešić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za endokrinologiju Kliničkog centra, Niš
 • Slobodan Antić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za endokrinologiju Kliničkog centra, Niš
 • Svetlana Simić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
 • Mirjana Živković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za neurologiju Kliničkog centra, Niš
 • Nadežda Stojković, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za opšteobrazovne predmete, Niš
 • Marina Matejević, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš
 • Goran Videnović, Univerzitet u Pruštini, Medicinski fakultet sa privremenim sedištem, Kosovska Mitrovica
 • Sina Uckan, Univerzitet Baskent, Ankara, Turska
 • Selcuk Basa, Univerzitet Marmara, Istanbul, Turska
 • Nebojša Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra, Niš
 • Radmila Veličković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za nefrologiju Kliničkog centra, Niš
 • Duška Kitić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
 • Gordana Kocić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za biohemiju, Niš
 • Predrag Jovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za oftalmologiju, Kliničkog centra, Niš
 • Goran Stanojević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra, Niš
 • Lidija Ristić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za plućne bolesti i TBC „Knez Selo“ Kliničkog centra, Niš
 • Vanja Tadić, Institut „Josif Pančić“, Beograd