Acta stomatologica Naissi - Uredništvo

Glavni urednik:Nikola Burić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, profesor, oralni i maksilofacijalni hirurg

Prof Burić diplomirao je na odseku stomatologija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, gde je stekao i diplomu magistra i doktora nauka.Specijalista je oralne hirurgije i maksilofacijalne hirurgije. Usavršavao se u klinici za oralnu i kranio-maksilofacijalnu hirurgiji u Vizburgu tokom 1996, 1998, 1999/2000 i 2002 god. Diplomirao je na Libinger Bone Lock implants edukaciji 1996, CAMLOG implantata , IGI navigacioni system. Tokom 1999/2000. Dobio je DAAD stipendiju. Odžao je predavanje na Dentalnom Odseku Univerziteta Teksas u Hjustonu. Recezent je za Journal of Dentomaxillofacial Radiology, JADA, Journal for Otology&Rhinology. Urednik je ASN od 2002 god.

Članovi:
 • Dragan Krasić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Mirjana Janošević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Ljiljana Kesić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Goran Jovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Jovanka Gašić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Josip Bill, profesor, Vircburg,Stomatološki fakultet, Nemačka, profesor
 • Rade Paravina, Univerzitet u Teksasu, Stomatološki odsek u Hjustonu, SAD, profesor
 • Joe Ontiveros, Univerzitet u Teksasu, Stomatološki odsek u Hjustonu, SAD, profesor
 • Ludovico Sbordone, Univerzitet u Salernu, Italija
 • Ulf Nannmark, Univerzitet u Geteborgu, Švedska
 • Kazuki Hasegawa, Univerzitet u Šizuoki, Japan
 • Richard Bebermeyer, Univerzitet u Teksasu, Stomatološki odsek u Hjustonu, SAD
 • Nebojša Krunić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju
 • Ioannis Papadogianis, Univerzitet u Solunu, Grčka
 • Antoan Steas, Univerzitet u Solunu, Grčka
 • Todor Peev, Univerzitet u Sofiji, Bugarska
 • Ivana Čuković- Bagić, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
 • Željko Verzak, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
 • Sofia Tranaeus, Karolinska Univerzitet, Hudinge, Švedska
Recenzenti:
 • Josip Bill, profesor, Vircburg,Stomatološki fakultet, Nemačka
 • Rade Paravina, Univerzitet u Teksasu, Stomatološki odsek u Hjustonu, SAD
 • Joe Ontiveros, Univerzitet u Teksasu, Stomatološki odsek u Hjustonu, SAD
 • Ludovico Sbordone, Univerzitet u Salernu, Italija
 • Ioannis Papadogianis, Univerzitet u Solunu, Grčka
 • Dragan Krasić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Mirjana Janošević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Goran Jovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Jovanka Gašić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš
 • Nebojša Krunić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Niš