Baština - Uredništvo

Glavni urednik:Dragan Tančić, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1985. godine. Magistarski rad pod nazivom Konceptualizacija istraživanja u političkim naukama odbranio je 2006. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirao je 2009. godine na temu Istorijski metod u istraživanju političkih pojava

Od 2010. godine je član Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu iz Prištine sa sedištem u Leposaviću, a zamenik Predsednika Upravnog odbora od 2014 / 2018.

Član Međunarodnog udruženja Metodologa.

Potpredsednik udruženja Metodologa Republike Srbije od 2014. godine.

Članovi:
 • Wolfgang Rohrbach, Evropska akademija nauka i umetnosti, Salzburg, Republika Austrija
 • Tatjana Senjuškina, Krimski federalni univerzitet V.I.Vernadski, Republika Krim
 • Andreju Mohov, Crnomorski informativno-analitički centar, Ruska Federacija, Sevastopolj
 • Natalija Nikolaevna Muraeva, Južni savezni univerzitet Fakultet za menadžment, Odeljenje za teoriju i tehnologiju u menadžmentu, Rostov na Donu
 • Šak B. Haniš, Nacionalni univerzitet Kalifornija, San Dijego, SAD
 • Stefan Ančev, Univerzitet Veliko Trnovo "Sveti Ćirilo i sveti Metodije", Bugarska
 • Todor Galunov, Univerzitet Veliko Trnovo "Sveti Ćirilo i sveti Metodije", Bigarska
 • Nedeljko Stanković, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, BiH
 • Mirko Tomasović, Pravoslavni Bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči, BiH
 • Marko Atlagić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Aleksandar Martinović, Pravni fakultet u Novom Sadu, Srbija
 • Dalibor Elezović, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Života Radosavljević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija
 • Dragan Tančić, Institut za srpsku kulturu - Priština, Lepostavić, Srbija
 • Miodrag Gordić, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija
 • Uroš Šuvaković, Učiteljski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Tiodor Rosić, Pedagoški fakultet u Jagodini, Jagodina, Srbija
 • Jasmina Novokmet, Univerzitet u Prištini, Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, Srbija
 • Olja Arsenijević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija
 • Vesna Minić, Univerzitet u Prištini, Pedagoški fakultet Prizren u Leposaviću, Srbija
 • Jelena Prtljaga, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, Vršac, Srvija
 • Zdravko Deletić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Golub Jašović, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Jasmina Ahmetagić, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Velibor Lazarević, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Obrad Stevanović, Kriminalističo policijska akademija u Beogradu, Srbija
 • Dragana Janjić, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Srđan Slović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Ivan Becić, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Vesna Zarković, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Ivana Ženarju Rajović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavič, Srbija
 • Dalibor Velojić, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Marija Jeftimijević Mihajlović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Mirjana Bečejski, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Gordan Bojković, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Aleksandar Pavlović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Ana Mumović, Institut za srpsku kulturu - Prištinana, Leposavić, Srbija
 • Bojan Ševo, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Zvezdana Elezović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Ana Stišović Milovanović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Ena Mirković, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Jovan Simijanović, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić, Srbija
 • Petar Ristanović, Institut za srpsku kulturu - Prištinana, Leposavić, Srbija
 • Boško Suvajdzić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Ekaterina Entina, Fakultet za svetsku ekonomiju i mađunarodne poslove, Moskva, Rusija
 • Fransis Korblen, Univerzitet Pariz-Sorbona, Departman za filozoviju, Pariz, Francuska
 • Genoveva Puškas, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet u Ženevi, Ženeva, Švajcarska
 • Luj de Sosir, Institut za lingvistiku, Univerzitet Nojšatel, Švajcarska
 • Frederik Tortera, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Monpeljeu, Monpelje, Francuska
 • Filip Vaseršaid, Fakultet za filologiju, književnost i humanističke nauke, Departman za slavistiku i hungaristiku, Humbolt Univerzitet, Berlin, Nemačka
 • Polona Šprajc, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Mariboru, Kranj, Slovenija
 • Dejan Mihailović, Univerzitet" Tehnologiko de Monterej", Meksiko
 • Jelena Vojinović Kostić, lektor
 • Miodrag Panić, tehnički urednik
Recenzenti:
 • Nenad Avramović, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, Srbija
 • Milan Milošević, Univerzitet „ Union Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd, Srbija
 • Nenad Perić, Univerzitet „ Union Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd, Srbija
 • Neđo Danilović, Univerzitet „ Union Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd, Srbija
 • Nebojša Lazić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za srpski jezik i književnost, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Živorad Milenović, Univerzitet u Prištini, Učiteljski fakultet Prizren, Leposavić, Srbija
 • Siniša Dostić, MUP Republike Srbije, Beograd, Srbija
 • Anka Bulatović, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, Bosna i Hercegovina
 • Jelena Petrović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za Pedagogiju, Niš, Srbija
 • Sanja Miketić Subotić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za srpski jezik i književnost, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Jelena Davidović Rakić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Jelena Vojinović Kostić, Paevropski univrzitet Apeiron, Banja Luka, Republika Srpksa, Bosna i Hercegovina
 • Žarko Milikić, Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Katedra za elektroniku, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Aleksandar Čukarić, Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Katedra za elektroniku, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Đorđina Trubac Matić, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
 • Saša Nedeljković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje Egnologija i arheologija, Beograd, Srbija
 • Izet Banda, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, Bosna i Herxcegovina
 • Jelena Mihajlović, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Nemanja Mrđić, Arheološki institut SANU, Beograd, Srbija
 • Zvezdan Arsić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Ratomir Arsić, Univerzitet u Prištini, Učiteljski fakultet Prizren, Leposavić, Srbija
 • Gordana Stojić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za Sociologiju, Niš, Srbija
 • Nikola Dančetović, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnoist, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Milutin Živković, Institut za savremenu istoriju, Beograd, Srbija
 • Jelena Minić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Jelena Krulj, Univerzitet u Prištini, Učiteljski fakultet Prizren, Leposavić, Srbija
 • Dušanka Jovović, Univerzitet u Prištini, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Nadežda Gavrilović Vitas, Arheološki institut SANU, Beograd, Srbija
 • Srećko Milačić, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Sofija Petković, Arheološki institut SANU, Beograd, Srbija
 • Jadranka Đorđević Crnobrnja, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
 • Aleksandra Kostić Tmušić, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet,Katedra za srpsku književnoist i jezik, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Biljana Pavlović, Univerzitet u Prištini, Učiteljski fakultet Prizren, Leposavić, Srbija
 • Slađana Vidosavljević, Univerzitet u Prištini, Učiteljski fakultet Prizren, Leposavić, Srbija
 • Đorđe Đekić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za istoriju, Niš, Srbija
 • Božidar Zarković, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Sunčica Denić Mihajlović, Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet u Vranju, Vanje, Srbija
 • Slobodan Kodela, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Niš, Srbija
 • Aleksandra Miletić, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Beograd, Srbija
 • Miroslav Baljak, Ministarstvo odbrane BiH - Oružane snage, Zvornik, -BiH
 • Vladan Virijevič, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Kosovska Mitrovica, Srbija