Turističko poslovanje - Uredništvo

Glavni urednik:Zoran Milenković, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
Članovi:
 • Lazar Lazić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Tea Baldigara, Univerzitet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
 • Andriela Vitić Ćetković, Univerzitet Crne Gore, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor, Crna Gora
 • Predrag Nikić, Alfa Univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd
 • Ljiljana Kosar, Visoka hotelijerska škola, Beograd
 • Jasna Kržin Stepišnik, Biotehniški izobraževalni center, Ljubljana, Slovenija
 • Amelija Tomašević, Turistička zajednica grada Zagreba, Hrvatska
 • Edvin Jurin, McCann Zagreb, Hrvatska
 • Anne Gregory, Univerzitet Huddersfild, Engleska
 • Terence Clifford, Katolički univerzitet, Lil, Francuska
 • Milan Skakun, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Violeta Tošić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Nebojša Kolarić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Snežana Štetić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Branislav Rabotić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Maja Ćosić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
Recenzenti:
 • Jelisaveta Vučković, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Vlastimir Vuković, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Milan Skakun, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Georgi Genov, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Branislav Rabotić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Violeta Tošić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Maja Ćosić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Mirjana Ilić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
 • Ivan Milošević, Visoka hotelijerska škola, Beograd
 • Dario Šimičević, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd