Marketing - Uredništvo

Urednici:
Ljiljana Stanković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Ljjiljana Stanković je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Predaje predmete iz oblasti marketinga, marketing komuniciranja, marketing strategije i ponašanja potrošača na osnovnim i master studijama. Objavila je preko 200 naučnih radova iz oblasti marketinga u domaćim i stranim publikacijama i na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama. Bila je istraživač i rukovodilac većeg broja naučnih i stručnih projekata u oblasti marketinga. Predsednik je Srpskog udruženja za marketing - SEMA, član predsedništva Društva ekonomista Niš, član Saveta Ministra za zaštitu potrošača Republike Srbije.

Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Galjina Ognjanov je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje marketinške komunikacije, odnose s javnošću i poslovno pregovaranje na osnovnim i master studijama. Objavila je nekoliko monografija i udžbenika iz oblasti marketinga i poslovnog komuniciranja, kao i više desetina radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Član je predsedništva Srpskog udruženja za marketing - SEMA, predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije, upravnog odbora profesionalne asocijacije IAA Serbian Chapter i član Evropske akademije za marketing - EMAC. Učestvovala je kao istraživač na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih projekata u oblasti marketinga.

Članovi:
 • Maja Arslanagić Kalajdžić, Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet - BIH
 • Ružica Brečić, Univerzitet u Zagrebu - Ekonomski fakultet - Hrvatska
 • Christian Dianoux, Univerzitet u Loreni - Francuska
 • Aleksandar Đorđević, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Suzana Đukić, Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
 • Jelena Filipović, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Vinka Filipović, Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
 • Mirjana Gligorijević, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Mathew Gorton, Univerzitet u Njukastlu - Velika Britanija
 • Hasan Hanić, Beogradska bankarska akademija
 • Milica Kostić Stanković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
 • Perica Macura, Univerzitet u Banja Luci - Ekonomski fakultet - BIH
 • Veljko Marinković, Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet
 • Sanja Mitić, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Galjina Ognjanov, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Matevž Rašković, Univerzitet u Ljubljani - Ekonomski fakultet - Slovenija
 • Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum
 • Branko Rakita, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Suzana Salai, Univerzitet u Subotici - Ekonomski fakultet
 • Nada Sekulovska, Univerzitet Sveti Kiril i Metodije - Ekonomski fakultet - Makedonija
 • Radoslav Senić, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji
 • Ljiljana Stanković, Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
 • Velimir Štavljanin, Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka
 • Boris Tihi, Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet - BIH
 • Saša Veljković, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Denis Wilcox, Univerzitet u San Hozeu - SAD
 • Bojan Zečević, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
 • Boris Snoj, Univerzitet u Mariboru - Ekonomski fakulet - Slovenija