Andragoške studije - Uredništvo

Urednici:
Katarina Popović, Katedra za andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Dr Katarina Popović je redovna profesorka na Katedri za andragogiju, Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, čiji je i šef. Takođe je i generalni sekretar Međunarodnog saveta za obrazovanje odraslih (ICAE), predsednica Društva za obrazovanje odraslih (Srbija), ćlan Međunarodne kuće slavnih za kontinuirano obrazovanje i obrazovanje odraslih (International Adult and Continuing Education Hall of Fame) i kopredsedavajuća DESA grupe za Akademiju i obrazovanje u okviru sistema UN. Autorka je brojnih publikacija, članaka i knjiga i ćlan je Naučnog saveta Časopisa za istraživanje kontinuiranog obrazovanja (Zeitschrift für Weiterbildungsforschung), DIE, Nemačka. 

 

Miomir Despotović, Katedra za andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Dr Miomir Despotović je redovni profesor na na Katedri za andragogiju, Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takođe je i dekan datog Fakulteta, u čijoj upravi je bio i od 2006. – 2012. godine na funkciji prodekana za finansije. Vodio je ili bio uključen nekoliko velikih nacionalnih i regionalnih projekata. Autor je brojnih knjiga, članaka i poglavlja u zbornicima radova.

 

Članovi:
  • dr Šefika Alibabić, Univerzitet u Beogradu
  • dr Snežana Medić, Univerzitet u Beogradu
  • dr Sabina Jelenc, Univerzitet u Ljubljani
  • dr Balázs Németh, University of Pécs
  • dr Kristinka Ovesni, Univerzitet u Beogradu
  • dr Aleksandra Pejatović, Univerzitet u Beogradu
  • dr Maja Maksimović, Univerzitet u Beogradu
  • dr Aleksandar Bulajić, Univerzitet u Beogradu