Acta medica Medianae - Uredništvo

Glavni urednik:Boris Đinđić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institutu za patofiziologiju, Srbija

Đinđić Boris rođen 1970 god. u Kruševcu. Radi kao profesor na Institutu za patofiziologiju, Medicinskog fakulteta u Nišu i kao internista na Klinici za Kardiologiju KC Niš. Doktorsku disertaciju iz oblasti lipidologije i dijabetologije odbranio na Medicinskom fakultetu u Nišu. Predavač na predmetima „Medicinska informatika“, „Patofiziologija“ i „Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada“. Dobitnik je Jubilarne nagrade Srpskog Lekarskog Društva u Nišu za izuzetan doprinos razvoju medicinske nauke i struke i Jubilarne nagrade povodom 50 godina postojanja Medicinskog fakulteta u Nišu za poslove uređivanja i izdavaštva. Autor većeg broja radova i poglavlja u knjigama. Urednik AMM od 2010.

Članovi:
 • Stevan Ilić, Institut za rehabilitaciju ’’Niška Banja“, Niška Banja, Srbija
 • Andrija Šmelcerović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Farmaceutski odsek, Srbija
 • Eugene N. Myers, Univerzitet u Pistsburgu, Medicinski fakultet, USA
 • Raimond Ardaillou, Medicinska Akademija Francuske, Pariz, Francuska
 • Milan Dimitrijević, Medicinski fakultet, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Hjuston, Teksas, USA
 • Robin Leake, Univerzitet u Glazgovu, Glazgov, Velika Britanija
 • Badr Eldin Mostafa, Ain Shams Univerzitet, Klinika za Otorinolaringologiju, Hirurgiju Glave i Vrata, Kairo, Egipat
 • Dan M. Fliss, Univerzitet u Tel Avivu, Sackler School of Medicine, Klinika za Otorinolaringologiju, Hirurgiju Glave i Vrata, Tel Aviv, Izrael
 • Takanori Hattori, Šiga Medicinski Univerzitet, Institut za Patologiju, Šiga, Japan
 • Jordan Savevski, Medicinski Fakultet, Univerzitetska Klinika za Traumatologiju, Skoplje, Makedonija
 • Davran Gaipov, Suleyman Demirel Univerzitet, Filološki Fakultet, Almaty, Kazahstan
 • Ilko Getov, Medicinski Univerzitet, Farmaceutski Fakultet, Sofija, Bugarska
 • Vladmila Bojanić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Patofizilogiju, Niš, Srbija
 • Dragan Veselinović, Klinički Centar Niš, Klinika za Očne Bolesti, Niš, Srbija
 • Milorad Mitković, Klinički Centar Niš, Klinika za Ortopediju, Niš, Srbija
 • Nebojša Đorđević, Klinički Centar Niš, Klinika za Hirurgiju, Niš, Srbija
 • Svetlana Antić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Anatomiju, Srbija
 • Saša Živić, Klinički Centar Niš, Dečja Interna Klinika, Niš, Srbija
 • Dušica Stojanović, Institut za Zaštitu Zdravlja, Niš, Srbija
 • Stevo Najman, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Biologiju i Humanu Genetiku, Srbija
 • Zoran Radovanovic, Klinički Centar Niš, Institut za Radilogiju, Niš, Srbija
Recenzenti:
 • Dušan Sokolović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Biohemiju
 • Marija Daković-Bjelaković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Anatomiju, Srbija
 • Voja Pavlović, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Fiziologiju, Srbija
 • Dušanka Kitic, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Farmakognoziju, Srbija
 • Ivan Micić, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Anatomiju, Srbija
 • Dušan Milisavljević, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Klinika za ORL, Srbija
 • Zoran Bojanić, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Farmakologiju, Srbija
 • Biljana Djordjević, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Patologiju
 • Jasmina Đorđević-Jocić, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Kliika za Očne Bolesti
 • Maja Milojković, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Patofiziologiju, Srbija
 • Srđan Ljubisavljević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Patofiziologiju
 • Jelena Lazarević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Biologiju i Humanu Genetiku
 • Rade R. Babić, Klinički Centar Niš, Institut za Radiologiju
 • Nataša Milosavljević , Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra opšte obrazovnih predmeta, Srbija
 • Tomislav Kostić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za Kardiologiju
 • Denitsa Yancheva, Bugarska Akademija Nauka, Laboratorija za Strukturnu Organsku Analizu, Sofija, Bugarska
 • Ivana Damnjanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Farmaceutski odsek
 • Nikola Stefanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Farmaceutski odsek
 • Zoran Golubović, Klinički Centar Niš, Klinika za ortopediju, Nis, Srbija
 • Pešić Srđan, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Farmakologiju, Srbija
 • Aleksandar LJ. Milosavljević, Univerzitet u Nišu, Elektronski Fakultet, Odsek za Kompjutere, Niš, Srbija
 • Dejan Aleksić, Univerzitet u Nišu, Elektronski Fakultet, Odsek za Kompjutere, Niš, Srbija
 • Verica Avramović, Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Histologiju, Srbija
 • Nikola Burić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za Stomatologiju
 • Dragan Petrović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za Stomatologiju
 • Snežana Jančić, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Institut za Patologiju, Kragujevac, Srbija
 • Ljiljana Šaranac, Klinički Centar Niš, Klinika za Pedijatriju, Niš, Srbija