Zaštita prirode - Uredništvo

Glavni urednik:Nenad Sekulić, Zavod za zaštitu prirode Srbije

Nenad K. Sekulić rođen je 22.10.1968. godine u Zrenjaninu. Studije je završio na Odseku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine. Doktorirao je 2013. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1995. je zaposlen u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Učestvovao u izradi nacionalnih i međunarodnih projekata, priloga za studije zaštite područja, strategije zaštite prirode, podzakonskih akata iz oblasti zaštite prirode i zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda.

Objavio je više naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i više saopštenja. Koautor je i desetak publikacija iz oblasti zaštiti prirode i biodiverziteta Srbije.

Članovi:
 • Rastko Ajtić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Dragana Ostojić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Slađana Škobić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Sava Simić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Ivana Jelić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Dragan Nešić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Danko Jović, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Radomir Mandić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Nataša Panić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
Recenzenti:
 • Vladan Joldžić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
 • Slobodan Puzović, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Željko Tomanović, Univerzitet u Beogradu,Biološki fakultet
 • Milan Paunović, Prirodnjački muzej,Beograd
 • Ratko Kadović, Univerzitet u Beogradu,Šumarski fakultet
 • Ljiljana Protić, Nezavisni istraživač
 • Ilinka Pećinar, Univerzitet u Beogradu,Poljoprivredni fakultet
 • Svetlana Acić, Univerzitet u Beogradu,Poljoprivredni fakultet
 • Zora Dajić, Univerzitet u Beogradu,Poljoprivredni fakultet
 • Boris Ivančević, Prirodnjački muzej, Beograd
 • Miloš Kalezić, Institut za biološka istraživanja ’’Siniša Stanković’’, Beograd
 • Slobodan Makarov, Univerzitet u Beogradu,Biološki fakultet
 • Katarina Ljubisavljević, Institut za biološka istraživanja ’’Siniša Stanković’’, Beograd
 • Srećko Ćurčić, Univerzitet u Beogradu,Biološki fakultet
 • Ivo Karaman, Univerzitet u Novom Sadu-PMF-Departman za biologiju i ekologiju
 • Milan Medarević, Univerzitet u Beogradu,Šumarski fakultet
 • Imre Krizmanić, Univerzitet u Beogradu,Biološki fakultet
 • Ljubodrag Mihajlović, Univerzitet u Beogradu,Šumarski fakultet
 • Milan Radovanović, Geografski institut ’’Jovan Cvijić’’, SANU , Beograd
 • Vladimir Stojanović, Univerzitet u Novom Sadu-PMF- Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Vladica Cvetković, Univerzitet u Beogradu,Rudarsko-geološki fakultet
 • Zoran V. Čvorović, Univerzitet u Beogradu,Fakultet bezbednosti
 • Dragica Obratov-Petković, Univerzitet u Beogradu,Šumarski fakultet