Nastava i vaspitanje - Uredništvo

Urednici:
Živka Krnjaja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Živka Krnjaja (1963) završila je studije pedagogije, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je od 2016.godine u zvanju redovnog profesora. Učestvovala je u 15 naučno-istraživačkih i razvojnih projekata, kao i u izradi Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije i vise zakonskih i podzakonskih dokumenata u oblasti obrazovanja. Do sada je objavila kao koautor i autor 7 monografija, 65 koautorskih i samostalnih naučnih radova i učestvovala na 20 nacionalnih i međunarodnih konferencija. Uređivala je veći broj tematskih zbornika kao i zbornika sa naučnih i stručnih konferencija.

Lidija Radulović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju i Centar za obrazovanje nastavnika

Lidija Radulović (1963) završila je studije pedagogije, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu radi od 1990. godine, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Učestvovala je u velikom broju naučno-istraživačkih i razvojnih projekata nacionalnog i međunarodnog karaktera. Samostalno ili koautorski objavila je više od 70 naučnih i stručnih radova, od čega 7 naučnih monografija i 9 praktikuma i učestvovala na 30 nacionalnih i međunarodnih konferencija. Bila je urednik vise tematskih zbornika i zbornika sa naučnih skupova, kao i recenzent radova u naučnim časopisima nacionalnog I međunarodnog karaktera.

Članovi:
 • Biljana Bodroški Spariosu, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Lidija Vujičić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet (Hrvatska)
 • Julijana Vučo, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet (Srbija)
 • Saša Dubljanin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Vesna Žunić Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Srbija)
 • Pavel Zgaga, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet (Slovenija)
 • Nataša Matović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Matti Meri, Univerzitet u Helsinkiju, Fakultet humanističkih nauka, Odeljenje za obrazovanje nastavnika (Finska)
 • Saša Milić, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću (Crna Gora)
 • Vladeta Milin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Dragana Pavlović Breneselović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Ilke Parchmann, Univerzitet u Kielu, Prirodno-matematički fakultet, Lajbnic - Institut za pedagogiju (Nemačka)
 • Jan Peeters, Univerzitet u Gentu, Odeljenje za studije socijalne zaštite, Centar za razvoj na ranom uzrastu (Belgija)
 • Rosica Aleksandrova Penkova, Univerzitet "Kliment Ohridski" u Sofiji, Odeljenje za obrazovanje nastavnika (Bugarska)
 • Alla Stepanovna Sidenko, Državni univerzitet "Lomonosov" u Moskvi, Akademija za obrazovanje nastavnika (Rusija)
 • Milan Stančić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Jelisaveta Todorović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju (Srbija)
 • Emina Hebib, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (Srbija)
 • Tatjana Dogdibegović, Lektor za srpski jezik
 • Ana Popović Pecić, Lektor i prevodilac za engleski jezik
 • Dara Damljanović, Prevodilac za ruski jezik
Recenzenti:
 • Emina Hebib, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Biljana Bodroški, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Veljko Brborić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Spomenka Budić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
 • Saša Dubljanin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Živka Krnjaja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Snežana Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Nataša Matović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Dragana Pavlović Breneselović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Želimir Popov, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Ilke Parchmann, Univerzitet u Kielu, Prirodno-matematički fakultet, Lajbnic - Institut za pedagogiju, Nemačka
 • Rosica Aleksandrova Penkova, Univerzitet "Kliment Ohridski" u Sofiji, Odeljenje za obrazovanje nastavnika, Bugarska
 • Lidija Radulović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Alla Stepanovna Sidenko, Državni univerzitet "Lomonosov" u Moskvi, Akademija za obrazovanje nastavnika, Rusija
 • Vesna Žunić Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Anđelka Ignjačević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Kabinet za strane jezike (u penziji)
 • Dara Damljanović, Alfa BK Univerzitet, Fakultet za strane jezike (u penziji)
 • Pavel Zgaga, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Nataša Vujisić Živković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Vera Spasenović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Radovan Antonijević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Gordana Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor
 • Olivera Marković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Aleksandra Pejatović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Kristinka Ovesni, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Jelena Vranješević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Lidija Miškeljin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Nenad Glumbić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Danijela Ilić Stošović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Jasmina Klemenović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Dragica Pavlović Babić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Ana Pešikan, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Dušanka Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Vera Radović, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Radmila Bodrič, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Slađana Zuković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Sunčica Macura, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
 • Olivera Gajić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Biljana Stojković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bioloških nauka
 • Ana Altaras Dimitrijević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Zorica Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Ljiljana Levkov, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (u penziji)
 • Bojana Škorc, Univerzitet u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti
 • Mirjana Stakić, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Dragan Popadić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Miomir Despotović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Marija Zotović Kostić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Jasmina Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Jasmina Pekić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Blanka Bogunović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti