Kragujevac Journal of Science - Uredništvo

Glavni urednik:Prof. dr Snežana Pešić ORCID, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

SNEŽANA PEŠIĆ, vanredni prof.  na PMF u Kragujevcu, rođena je 1. 5. 1964. Studije biologije je završila na PMF u Kragujevcu 1986; magistrirala 1991. na PMF u Novom Sadu, a doktorirala 1997. na PMF u Kragujevcu. Autor je 2 udžbenika i još oko 150 bibliografskih jedinica. Predavala je preko 20 predmeta na svim nivoima studiranja. Stručno se usavršavala u Zoološkom institutu Ruske Akademije nauka u Sankt Peterburgu, u The Natural History Museum Londonu i u Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). Od 2000. je član redakcije, 2001-2018. tehnički, a od 2018. godine glavni urednik Kragujevac Journal of Science.

Članovi:
 • Dr. Hazem Ali Attia, Univerzitet Fajom, Egipat
 • Dr. Anthony Rotimi Hassan, Obrazovni univerzitet Tai Solarin, Nigerija
 • Dr. Miroljub Dugić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Miloš Đuran, Srpska akademija nauke i umetnosti, Srbija
 • Dr. Edit Farkas, Mađarska akademija nauka, Mađarska
 • Dr. Aurelian Isar, Nacionalni institut za fiziku i nuklearno inženjerstvo, Bukurešt-Magurele, Rumunija
 • Dr. Gordan Karaman, Akademija nauka Crne Gore, Crna Gora
 • Dr. Marijana Kosanić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Christopher Lyal, Prirodnjački muzej, London, Engleska
 • Dr. Sanja Matić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Vladimir Mihailović, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Lionello Pogliani, Univerzitet u Valensiji, Španija
 • Dr. Velimir Popsavin, Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
 • Dr. Slavko Radenković, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Vladimir Ristić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Rastko Vukićević, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Svetislav Savović, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Zorka Stanić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Milan Stanković, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Olgica Stefanović, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Sonia Šiljak-Yakovlev, XI Univerzitet u Parizu, Francuska
 • Dr. Ivana Radojević, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Rastko Vukićević, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Dr. Ivan Živić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Recenzenti:
 • Branislav Čabrić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku
 • Ljiljana Čomić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Svetlana Ćurčić, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
 • Ivan Gutman, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemiju
 • Biljana Petrović, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemiju
 • Slobodan Savić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje
 • Hazem Ali Attia, Univerzitet Fajom, Egipat
 • Gordana Jovičić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje
 • Vesna Marjanović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Katedra za mašinske konstrukcije i mehanizaciju
 • Slobodanka Pajević, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju
 • Snežana Branković, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Henrik Enghoff, Prirodnjački muzej Danske, Kopenhagen, Danska
 • Eduardo Mateos, Univerzitet u Barseloni, Departman za biologiju životinja, Barselona, Španija
 • Vera Rajičić, Institut za strna žita, Kragujevac
 • Srećko Čurčić, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za zoologiju
 • Veselinka Zečević, Univerzitet Džon Nezbit, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
 • Milan Borišev, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju
 • Nataša Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju
 • Snežana Milošević, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd
 • Marijan Niketić, Prirodnjacki muzej, Beograd
 • Milan Stanković, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Nedeljko Manojlović, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
 • Slobodan Makarov, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za zoologiju
 • Dejana Ružić-Zečević, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
 • Miroljub Dugić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku
 • Milan Pantić, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za fiziku
 • Jasmina Jeknić-Dugić, Univerzitet u Nišu, PMF, Institut za fiziku, Niš
 • Tamara Važić, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju
 • Olgica Stefanović, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Tamara Dulić, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju
 • Nataša Đorđević, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
 • Mirko Radulović, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku
 • Vladimir Ristić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku
 • Ana Đorđević, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd
 • Jelena Nestorov, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd
 • Aggeliki Meligova, Nacionalna istraživačka fondacija Grčke, Institut za biologiju, medicinsku hemiju i biotehnologiju, Grčka
 • Christos Athanassiou, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
 • Snežana Tanasković, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
 • Tatjana Anđelković, Univerzitet u Nišu, PMF, Institut za hemiju, Srbija
 • Stella Girousi, Univerzitet u Solunu, Grčka
 • Milan Mladenović, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemiju
 • Zorica Petrović, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemiju
 • Zoran Ratković, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemij
 • Vladimir Mihailović, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemij
 • Ivan Živić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku
 • Dragica Knežević, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku
 • Ivana Radojević, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Katarina Veljović, Univerzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Srbija
 • Sava Vasić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Zorka Stanić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za hemiju
 • Mirela Budeč, Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja
 • Ljubiša Đorđević, Univerzitet u Nišu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju, Srbija
 • Perica Vasiljević, Univerzitet u Nišu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju, Srbija
 • Ratomir Jelić, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
 • Aleksa Maričić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka
 • Milesa Srećković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
 • Bratislav Marinković, Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku
 • Tatjana Miladinović, Visoka tehnička škola, Kragujevac
 • Jelena Krizmanić, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za botaniku
 • Ana Savić, Univerzitet u Nišu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju, Srbija
 • Miloš Matić, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za biologiju i ekologiju
 • Momir Arsenijević, Univerzitet u Kragujevcu, PMF, Institut za fiziku