ABC - časopis urgentne medicine - Uredništvo

Glavni urednik:Zagorka Maksimović, Gradski Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Beograd

Primarijus, specijalista urgentne medicine. Član uređivačkog odbora časopisa HALO 194. Recenzent časopisa OPŠTA MEDICINA, stručnih i naučnih radova kandidata za dobijanje naziva Primarijus. Zamenik predsednika sekcije Urgentne medicine SLD-a. Delegat u regionalnoj lekarskoj komori Beograd i Lekarskoj komori Srbije u dva saziva. Predsednik Posebnog odbora za medicinsku etiku RLK Beograda

Članovi:
 • Momir Mikov, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Velibor Vasović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Jasna Jevđić, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac, Srbija
 • Lidija Ristić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Dragana Bogićević, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Slađana Anđelić, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Dragan Milojević, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac, Srbija
 • Vladimir Gajić, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac, Srbija
 • Kornelija Jakšić- Horvat, Hitna medicinska pomoć, Subotica,Srbija
 • Snežana Holcer Vukelić, Hitna medicinska pomoć, Sombor, Srbija
 • Zoran Milanov, Hitna medicinska pomoć, Vrbas, Srbija
 • Snežana Petrović, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Slavoljub Živanović, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Mihaela Budimski, Hitna medicinska pomoć, Subotica, Srbija
 • Nikola Beljić, Opšta bolnica "Laza Lazarević", Šabac, Srbija
 • Viktor Švigelj, Klinički centar, Ljubljana, Slovenija
 • Sena Softić-Taljanović, Hitna pomoć Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Recenzenti:
 • Lidija Ristić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Jasna Jevđić, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac, Srbija
 • Velibor Vasović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Dragana Bogićević, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Slađana Anđelić, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Vladimir Gajić, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac, Srbija
 • Dragan Milojević, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac, Srbija
 • Siniša Saravolac, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad, Srbija
 • Milan Božina, Hitna medicinska pomoć, Sombor, Srbija
 • Kornelija Jakšić Horvat, Hitna medicinska pomoć, Subotica, Srbija
 • Snežana Holcer Vukelić, Hiitna medicinska pomoć, Sombor, Srbija
 • Slavoljub Živanović, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija