Bankarstvo - Editorial board

Editor-in-Chief:Vladimir Vasić, Association of Serbian Banks, Belgrade

Gospodin Vladimir Vasić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravlјanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd. Ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uklјučujući poslove rukovodioca koje je obavlјao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravlјanje investicionim fondovima.

Members:
 • Sonja Grbić, Association of Serbian Banks, Belgrade
 • Nikola Marković, Association of Serbian Banks, Belgrade
 • Vesna Milkova, Association of Serbian Banks, Belgrade
 • Marina Kostadinović, Association of Serbian Banks, Belgrade
Reviewers:
 • Milan Brković, Association of Serbian Banks, Belgrade
 • Milko Štimac, Financial markets consultant, Belgrade
 • Roger Claessens, R.J. Claessens and Partners, Luxembourg
 • Vesna Aleksić, Institute of Economic Sciences, Belgrade
 • Vladimir Vučković, Fiscal Council Republic of Serbia
 • Miloš Božović, University of Belgrade, Faculty of Economics, Belgrade
 • Dragana Gnjatović, University of Kragujevac
 • Aleksandra Mitrović, University of Kragujevac
 • Nataša Kožul, Independent expert and investment banking consultant, Novi Sad
 • Radovan Kovačević, University of Belgrade, Faculty of Economics, Belgrade
 • Miloš Živković, University of Belgrade, Faculty of Law, Belgrade, retired
 • Slobodan Lakić, University of Podgorica, Faculty of Economics, Podgorica, Montenegro
 • Žarko Lazarević, Institute of Contemporary History, Ljubljana, Slovenia
 • Vesna Matić, Association of Serbian Banks, Belgrade
 • Vuk Ognjanović, Faculty for management in traffic and communication, Berane, Montenegro
 • Goran Pitić, FEFA - Faculty of Economics, Finance and Administration, Belgrade
 • Nebojša Savić, FEFA - Faculty of Economics, Finance and Administration, Belgrade
 • Slađana Sredojević, Association of Serbian Banks, Belgrade
 • Emilija Vuksanović, University of Kragujevac, Faculty of Economics, Kragujevac
 • Marko Malović, Faculty of Business Educons
 • Mlađan Mrđan, EBS Business School, Wiesbaden
 • Boštjan Ferk, Institute for Public-Private Partnership, Ljubljana
 • Džafer Alibegović, Faculty of Economics, Sarajevo
 • Siniša Krneta, Belgrade Stock Exchange
 • Andrei Radulescu, Banca Transilvania, Bucharest
 • Snežana Knežević, Faculty of Organisational Sciences, Belgrade
 • Vesna Bogojević Arsić, Faculty of Organisational Sciences, Belgrade
 • Tijana Obradović, Faculty of Organisational Sciences, Belgrade
 • Milena Ilić, Information Technology School, Belgrade
 • Kovács Levente, Faculty of Economics, University of Miskolc, Hungary