Bankarstvo - Uredništvo

Glavni urednik:Vladimir Vasić, Udruženja banaka Srbije, Beograd

Gospodin Vladimir Vasić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravlјanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd. Ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uklјučujući poslove rukovodioca koje je obavlјao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravlјanje investicionim fondovima.

Članovi:
 • Sonja Grbić, Udruženje banaka Srbije, Beograd
 • Nikola Marković, Udruženje banaka Srbije, Beograd
 • Vesna Milkova, Udruženje banaka Srbije, Beograd
 • Marina Kostadinović, Udruženje banaka Srbije, Beograd
Recenzenti:
 • Milan Brković, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Milko Štimac, Konsultant za finansijska tržišta, Beograd
 • Roger Claessens, R.J. Claessens and Partners, Luxembourg
 • Vesna Aleksić, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Vladimir Vučković, Fiskalni savet Republike Srbije
 • Miloš Božović, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Dragana Gnjatović, Univerzitet u Kragujevcu
 • Aleksandra Mitrović, Univerzitet u Kragujevcu
 • Nataša Kožul, Samostalni ekspert i konsultant za investiciono bankarstvo, Novi Sad
 • Radovan Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Miloš Živković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, u penziji
 • Slobodan Lakić, Univerzitet u Podgorici, Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Slovenija
 • Vesna Matić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Vuk Ognjanović, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, Crna Gora
 • Goran Pitić, FEFA - Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju, Beograd
 • Nebojša Savić, FEFA - Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju, Beograd
 • Slađana Sredojević, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Emilija Vuksanović, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac
 • Marko Malović, Fakultet poslovne ekonomije Educons
 • Mlađan Mrđan, EBS Business School, Wiesbaden
 • Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Ljubljana
 • Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet, Sarajevo
 • Siniša Krneta, Beogradska berza
 • Andrei Radulescu, Banca Transilvania, Bukurešt
 • Snežana Knežević, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Vesna Bogojević Arsić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Tijana Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Milena Ilić, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS – Beograd
 • Kovács Levente, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Miškolcu, Mađarska