Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo - Uredništvo

Urednici:
Prof. dr Branko Ristanović, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Prof. dr Bojan Đerčan ORCID, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
Članovi:
 • Lazar Lazić, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Rastislav Stojsavljević, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Dajana Bjelajac, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Marija Cimbaljević, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Maja Banjac, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Doris Wastl-Walter, Geografski Institut Univerziteta u Bernu (GIUB), Bern, Švajcarska
 • Friedrich M. Zimmermann, Univerzitet u Gracu, Institut za geografiju i prostorno plamiranje, Graz, Austrija
 • Vasile Surd, Univerzitet Babes-Boliai, Geografski fakultet, Kluž-Napoka, Rumunija
 • John K. Cox, Departman za istoriju, filozofiju i religiju, Univerzitet Severna Dakota, SAD
 • Ana Firmino, Novi Univerzitet u Lisabonu, Fakultet društvenih i humanističkih nauka, Odeljenje za geografiju i regionalno planiranje, Lisabon, Portugalija
 • Olivier Deslondes, Universitet Lumier-Lion 2, Fakultet za geografiju, istoriju, istoriju umetnosti i turizam, Lion, Francuska
 • Anna Irimias, Kodolanji Janoš Univerzitet primenjenih nauka, Odsek za turizam, Sekešfehervar, Mađarska
 • Salih Şahin, Univerzitet Gazi, Fakultet za obrazovanje, Odeljenje za geografiju, Ankara, Turska
 • Lionel Guillemot, Univerzitet u Anžeu, Fakultet umetnosti, jezika i humanističkih nauka, Departman za geografiju, Anže, Francuska
 • Catalina Ancuta, Zapadni univerzitet u Temišvaru, Departman za geografiju, Temišvar, Rumunija
 • Tatjana Resnik Planinc, Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Geografski odsek, Ljubljana, Slovenija
 • Dubravka Spevec, Univerzitet u Zagrebu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za geografiju, Zagreb, Hrvatska
 • Milka Bubalo Živković, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Tamara Lukić, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija
 • Myungjin Hong, Univerzitet Šizuoka Eiva Gakuin, Fakultet za humanistične i društvene nauke, Japan
 • Adrian Lubowiecki-Vikuk, Departman za istraživanje ponašanja potrošača, Varšavska škola ekonomije, Varšava, Poljska
 • Bruno Miguel Barbosa de Sousa, Politehnički institut Kavado i Ave, Barselos, Portugal
 • Agata Łopuszyńska, Fakultet za arhitekturu, urbanizam i procese naseljavanja, Tehnološki univerzitet Vroclav, Vroclav, Poljska
 • Stanley D. Brunn, Departman za geografiju, Univerzitet u Kentakiju, Leksington, SAD
 • Jean Soumagne, ESO-Anže Laboratorija, Univerzitet u Anžeu, Anže, Francuska
 • Carmen Minguez Garcia, Departman za društvenu geografiju, Fakultet za geografiju i istoriju, Univerzitet Komplutense u Madridu, Madrid, Španija
 • Paul Fryer, Departman za geografske i istorijske studije, Univerzitet istočne Finske, Joensu, Finska
 • Branislav Đurđev, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Erőss Ágnes, Geografski institut, Mađarka akademija nauka, Budimpešta, Mađarska
 • Angela Vasileska, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid, Severna Makedonija
Recenzenti:
 • Aleksandar Potkonjak, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Aleksandra Terzić, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd
 • Ana Petrović, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd
 • Bojana Kalenjuk Pivarski, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Boris Stojkovski, Odsek za istoriju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Branislav Rabotić, Visoka turistička škola, Beograd
 • Daniela Arsenović, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Danijela Velimirović, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Dragan Gačić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Dragan Tešanović, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dragica Gatarić, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Dunja Demirović, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd
 • Etelka Dimić, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Goran Barović, Institut za geografiju, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Gora
 • Gordana Ušćebrka, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Ildiko Erdei, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Ivan Potić, Republički geodetski zavod, Beograd
 • Ivana Blešić , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Ivana Penjišević, Odsek za geografiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
 • Jasmina Lazarević , Institut za prehrambene tehnologije, FINS, Novi Sad
 • Jasna Jovanov, Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica
 • Jovana Milutinović, Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Jovanka Popov Raljić, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Marija Škrinjar, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Marko Petrović, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd
 • Marko Skorić, Odsek za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Milan Bradić , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Milan Radovanović, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd
 • Milenko Stevančević, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Milka Bubalo-Živković, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Miloš Beuković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Natalija Batoćanin, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Nemanja Tomić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Nikola Bačević, Odsek za geografiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
 • Nikola Milentijević , Odsek za geografiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
 • Nikola Vuksanović, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci
 • Đorđe Psodorov, Institut za prehrambene tehnologije, FINS, Novi Sad
 • Sanja Božić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Siniša Berjan, Katedra za agroekonomiju i ruralni razvoj, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Srđan Milošević, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
 • Stevan Stanković, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Svetlana Vukosav , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Valentina Basarić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Vladan Ducić, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Vuk Garača , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Zoran Popović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Željko Bjeljac, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd