Specijalna edukacija i rehabilitacija - Uredništvo

Glavni urednik:Vesna ŽUNIĆ-PAVLOVIĆ ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

Dr Vesna Žunić-Pavlović je redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Odeljenje za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Uže oblasti njenog naučnog i nastavnog interesovanja su prevencija i tretman emocionalnih i bihevioralnih problema na školskom uzrastu.

Članovi:
 • Vassilis ARGYROPOULOS, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
 • Mira TZVETKOVA-ARSOVA, Univerzitet u Sofiji „Sv. Kliment Ohridski“, Fakultet za obrazovne studije i umetnosti, Bugarska
 • Sanja DIMOSKI, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Nenad GLUMBIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • José Luis GONZÁLEZ-CASTRO, Univerzitet u Burgosu, Pedagoški fakultet, Španija
 • Aleksandra GRBOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Snežana ILIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Zora JAČOVA, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Filozofski fakultet, Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Makedonija
 • Goran JOVANIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Svetlana KALJAČA, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Lelia KIŠ-GLAVAŠ, Univerzitet u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Damjana KOGOVŠEK, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Mitja KRAJNČAN, Primorski univerzitet, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Viviana LANGHER, Univerzitet Sapijenca u Rimu, Fakultet za medicinu i psihologiju, Italija
 • Bryan MCCORMICK, Templ Univerzitet, Koledž za javno zdravlje, Pensilvanija, SAD
 • Luka MIJATOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Gordana ODOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Marina ŠESTIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Predrag TEOVANOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Medina VANTIĆ-TANJIĆ, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Biljana KRASIĆ, grafički urednik
 • Nataša NIKOLIĆ, lektura i korektura (srpski)
 • Maja IVANČEVIĆ OTANJAC, lektura i korektura (engleski)
 • Aleksandar LAZAR, dizajn korica
Recenzenti:
 • Radomir Arsić, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, Srbija
 • Alma Avdić, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Slobodanka Antić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Slađana Arsić, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, Srbija
 • Meliha Bijedić, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Branislav Brojčin, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Nataša Buha, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Zlatko Bukvić, Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, Hrvatska
 • Marija Cvijetić, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija
 • Slobodanka Gašić-Pavišić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Srbija
 • Alma Dizdarević, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Nada Dragojević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Bojana Drljan, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Bojan Dučić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Sanja Đoković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Mirjana Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Aleksandra Đurić-Zdravković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Špela Golubović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Danijela Ilić-Stošović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Maja Ivanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Ljiljana Jeličić, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Srbija
 • Mirjana Japundža-Milisavljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • María Jiménez Ruiz, Univerzitet u Valjadolidu, Fakultet za pedagogiju i socijalni rad, Španija
 • Muljaim Kaçka, Hajmerer koledž u Prišitini
 • Svetlana Kaljača, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Zvezdana Kojić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
 • Ksenija Krstić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Radenko Krulj, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, Srbija
 • Aleksandra Maksimović, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • Jasna Maksimović, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu, Srbija
 • Jasmina Maksić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Haris Memišević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Vesela Milankov, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Biljana Milanović-Dobrota, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Ivona Milačić-Vidojević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Milena Milićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija
 • Ljiljana Mitić, Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet u Vranju, Srbija
 • Milena Nikolić, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Mina Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Neda Novaković, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Srbija
 • Tatjana Novović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Crna Gora
 • Gordana Odović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Ana Oros, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Aleksandra Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dragan Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Miroslav Pavlović, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Srbija
 • Srećko Potić, Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Srbija
 • Vesna Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dženana Radžo Alibegović, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Sergio Sanchez Fuentes, Autonomni Univerzitet u Madridu, Učiteljski fakultet, Španija
 • Danka Sinadinović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
 • Sanela Slavković, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Ivana Sretenović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Miroslav Stamenković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Renata Škrbić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Danijela Tamaš, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Katarina Tomić, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac
 • Vladimir Trajkovski, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Filozofski fakultet, Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Makedonija
 • Ševala Tulumović, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Medina Vantić-Tanjić, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Mila Veselinović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Mile Vuković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija