Pesticidi i fitomedicina - Uredništvo

Glavni urednik:Dejan Marčić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Dr Dejan Marčić je naučni savetnik i rukovodilac Laboratorije za primenjenu entomologiju Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine. Bavi se temama u oblasti primenjene akarologije. Objavio je oko 150 naučnih radova i recenzirao veći broj radova za vodeće akarološke i entomološke časopise. Predaje Artropode i pesticide na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu u Beogradu. Od 2008. godine je glavni i odgovorni urednik "Pesticida i fitomedicine", vodećeg naučnog časopisa nacionalnog značaja u oblasti zaštite bilja. Član je relevantnih domaćih i međunarodnih udruženja.

Članovi:
 • Dušanka Inđić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Olivera Petrović Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Sava Vrbničanin, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Catherine Baroffio, Agroscope Centre de recherche Conthey (VS), Conthey SWITZERLAND
 • Assunta Bertaccini, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Plant Pathology, Bologna, ITALY
 • Tanja Gotlin-Čuljak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zavod za poljoprivrednu zoologiju, Zagreb, HRVATSKA
 • Jovana Hrustić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija
 • Mark Gleason, Iowa State University, Plant Pathology and Microbiology, Ames, USA
 • Snježana Hrnčić, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica CRNA GORA
 • Ismail Kasap, Canakkale Onsekiz Mart University, Agricultural Faculty, Plant Protection Department, Canakkale, TURKEY
 • Nickolas Kavallieratos, Agricultural University of Athens, Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology Department of Crop Science, Athens, GREECE
 • Zlatko Korunić, Diatom Research and Consulting Inc., Toronto, CANADA
 • Milica Mihajlović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija
 • Ivana Majić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet Osijek, Zavod za zaštitu bilja, Osijek, HRVATSKA
 • Irena Mavrič Pleško, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Ljubljana, SLOVENIJA
 • Mariana Nakova, Agricultural University Plovdiv, Department of Phytopathology, Plovdiv, BULGARIA
 • Ismail Döker, Çukurova Üniversitesi, Department of Plant Protection, Adana, Turkey
 • Stanislav Trdan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, SLOVENIA
 • Vili Harizanova, Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
 • Dragica Brkić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Katedra za pesticide, Beograd
 • Bojan Duduk, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Nedžad Karić, Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Katedra za zaštitu bilja, Sarajevo, BiH
 • Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Siniša Mitrić, Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, RS, BiH
 • Slobodan Milenković, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
 • Svetlana Milijašević-Marčić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek za fitopatologiju, Beograd
 • Svetlana Paunović, Institut za voćarstvo, Čačak
 • Ivan Ostojić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH
 • Radmila Petanović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju, Beograd
 • Ljiljana Radivojević, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Brankica Tanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Ivana Potočnik, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Rostislav Zemek, Biology Centre CAS, Institute of Entomology, České Budějovice, Češka
Recenzenti:
 • Dr Goran Aleksić, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Dr Goran Andrić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Ferenc Bagi, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Dr Renata Bažok, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Aleksandra Bočarov-Stančić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
 • Dr Dragana Božić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Dragica Brkić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Simonida Đurić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Dr Rada Đurović-Pejčev, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Jelena Gajić-Umiljendić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Katarina Gašić, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Dr Tanja Gotlin-Čuljak, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Dr Mila Grahovac, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Dr Draga Graora, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Lorant Hatvani, University of Szeged, Hungary
 • Dr Snježana Hrnčić, Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Dr Vladan Jovanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Mario Lešnik, Poljoprivredni fakultet, Maribor, Slovenija
 • Dr Svetlana Milijašević-Marčić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Siniša Mitrić, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Dr Danijela Pavlović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Dr Olivera Petrović-Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Ljiljana Radivojević, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Sanja Radonjić, Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Dr Marija Sarić-Krsmanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Dr Radoslava Spasić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Mira Starović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Dr Milan Stević, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Slavica Šiler-Marinković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Dr Snežana Tanasković, Agronomski fakultet, Čačak
 • Dr Brankic a Tanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Dr Stanislav Trdan, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija
 • Dr Ahmet Uludag, Faculty of Agriculture and Nature Sciences, Duzce University, Turkey
 • Dr Ivana Vico, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Dr Vesna Krnjaja, Institut za stočarstvo, Beograd
 • Dr Slavica Vuković, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
 • Dr Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd