Demografija - Uredništvo

Glavni urednik:Petar Vasić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet