Racionalna terapija - Uredništvo

Glavni urednik:Slobodan Janković ORCID, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Slobodan Janković je rođen 1961. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranio magistarski rad iz neuronauka i doktorsku tezu iz farmakologije. Specijalista je opšte hirurgije i supspecijalista kliničke farmakologije.

Radi kao načelnik Službe kliničke farmakologije u Kliničkom centru Kragujevac, Srbija.

Na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Slobodan Janković radi kao redovni profesor, i predaje farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmaciju. U jednom mandatu je bio dekan, a u više prodekan na istom fakultetu. Objavio je oko 300 radova u međunarodnim i nacionalnim medicinskim časopisima.

Članovi:
 • Slobodan Janković, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Miroljub Jovanović, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Mirjana Varjačić, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Goran Mihajlović, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Predrag Čanović, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Srđan Stefanović, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Recenzenti:
 • Dušica Lečić Toševski, Univerzitet u Beogradu
 • Nada Polovina, Univerzitet u Beogradu
 • Ivan Petković, Klinički centar Niš
 • Predrag Đurđević, akultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Dragan Milovanović, akultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu