Reči (Beograd) - Uredništvo

Glavni urednik:Artea Panajotović, Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet

Artea Panajotović je docent na Fakultetu za strane jezike Alfa BK univerziteta, gde na osnovnim i master studijama predaje više predmeta iz oblasti anglofone književnosti i kulture, prevođenja i savremenog engleskog jezika. Objavila je Englesko-srpski i srpsko-engleski standardni rečnik sa gramatikom engleskog jezika, veći broj naučnih radova i prevoda, uredila dva zbornika radova i učestvovala na više naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Urednica je časopisa za jezik, književnost i kulturu Reči. Oblasti njenog naučnog interesovanja su anglofona književnost, kineska filozofija i prevođenje.

Članovi:
 • Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Filozofski fakultet u Sarajevu
 • Sibelan FORRESTER, Svortmor koledž, Pensilvanija (SAD)
 • Jane MATTISSON EKSTAM, Univerzitet u Estfoldu (Norveška)
 • Branko TOŠOVIĆ, Univerzitet u Gracu (Austrija)
 • Maja ĆUK, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Violeta JURKOVIĆ, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija)
 • Magdalena KOCH, Univerzitet Adam Mickjevič u Poznanju (Poljska)
 • Marija KRIVOKAPIĆ, Filozofski fakultet u Nikšiću (Crna Gora)
 • Melina NIKOLIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Karthika SASIKUMAR, Državni univerzitet u San Hoseu (SAD)
 • Svetlana TOMIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Andrijana ĐORDAN, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Tijana PAREZANOVIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
Recenzenti:
 • Biljana ČUBROVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Jovanka DENKOVA, Univerzitet „Goce Delčev“ u Štipu, Filološki fakultet (Makedonija)
 • Milorad JEVRIĆ, redovni profesor u penziji
 • Zoran PAUNOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Rada STIJOVIĆ, Institut za srpski jezik SANU
 • Nada TODOROV, redovna profesorka u penziji
 • Sofija CHRISTENSEN, Univerzitet u Stavangeru (Norveška)
 • Maja ĆUK, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Marko LUKIĆ, Univerzitet u Zadru (Hrvatska)
 • Časlav NIKOLIĆ, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
 • Melina NIKOLIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Svetlana TOMIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Andrej BJELAKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Valentina BUDINČIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Boško KNEŽIĆ, Univerzitet u Zadru (Hrvatska)
 • Zorica KOVAČEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Tijana PAREZANOVIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Adrijana VIDIĆ, Univerzitet u Zadru (Hrvatska)
 • Aleksandra VUKOTIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Milica VITAZ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Dušan STEFANOVIĆ, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet