Reči (Beograd) - Uredništvo

Glavni urednik:Svetlana Tomić, Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet

Prof. dr Svetlana Tomić diplomirala je na katedri za srpsku književnost sa opštom  književnošću; magistrirala je na katedri za nauku o književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na komparativnoj književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.Tomić je vanredna profesorka na Fakultetu za strane jezike (Alfa BK Univerzitet, Beograd, Srbija), članica uređivačkog odbora američkog naučnog časopisa za srbistiku Serbian Studies (Indiana University), saradnica World Literature Today (OklahomaUniversity). Objavila je četiri naučne monografije, uredila sedam knjiga, publikovala preko trideset naučnih radova i preko sto kritika u Srbiji  i inostranstvu.

Članovi:
 • Jelena JOVANOVIĆ SIMIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Zorana OPAČIĆ, Univerzitet u Beograd, Učiteljski fakultet
 • Aleksandar PRNJAT, Alfa BK univerzitet
 • Radojka VUKČEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Valentina BUDINČIĆ, Alfa BK univerzitet Fakultet za strane jezike
 • Maja ĆUK, Alfa BK univerzitet Fakultet za strane jezike
 • Melina NIKOLIĆ, Alfa BK univerzitet Fakultet za strane jezike
 • Tijana PAREZANOVIĆ, Alfa BK univerzitet Fakultet za strane jezike
 • Andrijana ĐORDAN, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Artea PANAJOTOVIĆ, Alfa BK univerzitet Fakultet za strane jezike
 • Ana SENTOV, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić"
 • John COX, Univerzitet u Dakoti (SAD)
 • Danijel DEJICA, Univerzitet u Temišvaru
 • Sibelan FORRESTER, Koledž u Pensilvaniji (SAD)
 • Jane MATTISSON EKSTAM, Univerzitet u Estfoldu (Norveška)
 • Violeta JURKOVIĆ, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija)
 • Marija KRIVOKAPIĆ, Filozofski fakultet u Nikšiću (Crna Gora)
 • Andrea LEŠIĆ-THOMAS, Filozofski fakultet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
 • Evelina RUDAN, Filozofski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)
 • Monika RUDAS-GRODZKA, Institut za književna istraživanja Poljske akademije nauka (Varšava)
 • Kartika SASIKUMAR, San Hoze univerzitet (SAD)
 • Cristina BERRETA, Alpen-Adria Univerzitet Klagenfurt (Austrija)
 • Zsófia KALAVSZKY, Istraživački centar za humanističke nauke, Institut za književne studije, Mađarska akademija nauka, Budimpešta
 • Mariya CHOKOVA, Harvard univerzitet (SAD)
Recenzenti:
 • Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Jelena JOVANOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Vesna KRČMAR, Akademija umetnosti u Novom Sadu
 • Aleksandar PRNJAT, Alfa BK univerzitet
 • Sanja ROIĆ, Filozofski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)
 • Ljiljana BANJANIN, Univerzitet u Torinu
 • Valentina Budinčić, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Tanja CVETKOVIĆ, Univerzitet u Nišu,Filozofski fakultet
 • Maja ĆUK, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Persida LAZAREVIĆ, Univerzitet u Italiji
 • Dušanka MARKOVIĆ, Muzej Grada Novog Sada
 • Vera MARKOVIĆ, Fakultet za umetnost i dizajn, Megatrend, Beograd
 • Bojana MILOSAVLJEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Saša MODERC, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Nina MUŽDEKA, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • Tijana PAREZANOVIĆ, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Una POPOVIĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sad
 • Ljiljana ĆUK, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sad
 • Andrijana ĐORDAN, Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike
 • Tamara Jević, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • Smilja KESIĆ, Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu
 • Boško KNEŽIĆ, Univerzitet u Zadru
 • Sergej MACURA, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Ana SENTOV, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić"
 • Adrijana VIDIĆ, Univerzitet u Zadru
 • Aleksandra VUKOTIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Tin LEMAC, Nezavisni istraživač (Hrvatska)
 • Ana M. STOJANOVIĆ, Univerzitet u Bariju (Italija)
 • Bojana GLEDIĆ, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Dušan STEFANOVIĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici