Godišnjak Fakulteta bezbednosti - Uredništvo

Urednici:
Svetlana Stanarević ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija

Dr Svetlana Stanarević je vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Članica je uređivačkog odbora časopisa European Journal of Human Security i koourednik je zbornika radova međunarodne konferencije o ljudskoj bezbednosti (2015, 2017 i 2018), zbornika radova Urbana bezbednost i urbani razvoj i drugih. Objavila je više radova, iz oblasti nacionalne bezbednosti, ljudske bezbednosti, urbane bezbednosti, bezbednosne kulture i druge. Koordinator je Neformalne mreže evaluatora Srbije, koja je članica Međunarodne organizacije za saradnju u evaluaciji.

Vanja Rokvić ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija

Dr Vanja Rokvić vanredna je profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Oblasti njenih interesovanja su civilno-vojni odnosi, savremeni izazovi bezbednosti, rod i sektor bezbednosti i sekuritizacija zdravlja. Članica je uredništva časopisa European Journal of Human Security i Međunarodni problemi. Učestvovala je u priređivanju zbornika radova sa Treće međunarodne konferencije o ljudskoj bezbednosti. Deo je istraživačkog tima na projektu Horizon 2020 DAREnet – Danube River Region Resilience Exchange Network, kao i projektnog tima „Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety i Security (IMPRESS)“ (Erasmus+ CBHE Projects) (2017-danas).

Članovi:
 • Božidar Banović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Boris Kordić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Zoran Dragišić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Slađana Jović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Zoran Jeftić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Željko Bralić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Goran Mandić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Aleksandra Ilić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Vladimir Ajzenhamer, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Ivan Dimitrijević, Sekretar uredništva
Recenzenti:
 • Roberto Setola, Biomedicinski univerzitetski kampus, Rim, Italija
 • Jonas Johansson, Univerzitet u Lundu, Odsek za upravljanje rizikom i društvenu bezbednost, Lund, Švedska
 • Marina Mitrevska, Univerzitet Sv. Ćiril i Metodije u Skoplju, Filozofski fakultet, Institut za bezbednost, odbranu i mir, Skoplje, Severna Makedonija
 • Slađana Đurić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Ljubinka Katić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Đorđe Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, Srbija
 • Natalija Lukić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, Srbija
 • Jelena Kostić, Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
 • Đorđe Đorđević, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
 • Biljana Simeunović-Patić, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
 • Snežana Soković, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Kragujevac, Srbija
 • Milovan Subotić, Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, Srbija
 • Luka Glušac, Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Srbija
 • Aleksandra Ilić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Mirko Filipović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Zoran Keković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Slađana Jović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija