Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor' - Uredništvo

Glavni urednik:Miloš Žarković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski Fakultet, i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS

Miloš Žarković je redovni profesor interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i načelnik odeljenja za bolesti štitaste žlezde Klinike za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma KCS. Generalni sekretar je Srpskog tiroidnog društva.

Članovi:
  • Jasmina Ćirić, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
  • Đuro Macut, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
  • Biljana Beleslin, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
  • Božo Trbojević, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
  • Dragan Micić, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
  • Mirjana Crnčević, Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor"