Sport - nauka i praksa - Uredništvo

Glavni urednik:Ana Krstić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
Članovi:
 • Divna Kekuš, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Drago Cvijanović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Srbija
 • Dušan Perić, Univerzitet Educons, Fakultet za sport i psihologiju – TIMS, Srbija
 • Elizabeta Ristanović, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Srbija
 • Goran Rađen, Opšta bolnica MediGroup, Srbija
 • Jovan Šurbatović, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Lenče Aleksovska-Veličkovska, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodije”, Fakultet za fizičko vaspitanje, sport i zdravlje, Severna Makedonija
 • Marija Zegnal Koretić, Visoko gospodarsko učilište, Križevci, Hrvatska
 • Milivoje Karalejić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Nebojša Ilić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Nenad Stojiljković, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
 • Nenad Trunić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Srbija
 • Nevenka Kregar Velikonja, Univerzitet u Novom Mestu, Fakultet zdravstvenih nauka, Slovenija
 • Saša Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
 • Snežana Lazarević, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Toplica Stojanović, Univerzitet u Banja Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Nebojša Knežević, Univerzitet u Ilinoisu, Čikago, Medicinski fakultet, SAD
Recenzenti:
 • Marija Anđelković, Antidoping agencija Republike Srbije, Srbija
 • Marija Hrković, Institut za rehabilitaciju, Srbija
 • Igor Ranisavljev, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
 • Olivera Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
 • Aleksandar Gadžić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Srbija
 • Jelena Marinković, Kliničko-bolnički centar Zemun, Beograd, Srbija
 • Nenad Živanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
 • Saša Pantelić, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
 • Miloš Petrović, Islandski univerzitet, Fakultet za promociju zdravlja i sportske nauke, Istraživački centar za sport i zdravstvene nauke, Rejkjavik, Island
 • Suzana Đukić, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
 • Ivana Parčina, Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za sport, Srbija
 • Ivana Zubić, Univerzitet "Union - Nikola Tesla”, Fakultet za sport, Srbija
 • Radomir Mudrić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Dragana Drljačić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Marijana Mladenović, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Predrag Lazarević, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Aleksandar Ivanovski, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Ivana Markov Čikić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Vladimir Puzović, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Sead Malićević, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Olga Mladenović, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija
 • Olga Vasović, Opšta bolnica Euromedik, Srbija
 • Jelena Ilić Petrović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Srbija
 • Marija Trajkov, Visoka zdravstvena škola, Zemun, Beograd, Srbija
 • Tamara Stojanović, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Srbija
 • Kristina Vukušić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Srbija