Ratarstvo i povrtarstvo - Uredništvo

Urednici:
Ana Marjanović Jeromela, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Dr Ana Marjanović Jeromela, naučni savetnik, doktorirala je 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Genetika i oplemenjivanje biljaka. Zaposlena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo od 1996. kao oplemenjivač uljane repice. Usavršavala se na Justus-Liebig Univerzitetu u Gisenu, Nemačka, kao stipendista DAAD fondacije tokom 1997-1998. Autor je 14 sorti uljanih biljaka i preko 150 naučnih i stručnih radova. Član je Odbora Odeljenja za prirodne nauke Matice srpske, užeg Predsedništva Zajednice instituta Srbije i Radne grupe za istraživanje i razvoj pri Evropskoj semenarskoj asocijaciji. Rukovodi nacionalnim projektom u periodu 2011-2016.

Sreten Terzić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Dr Sreten Terzić, viši naučni saradnik, zaposlen je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo od 2001. na poslovima održavanja i iskorišćenja genetskih resursa suncokreta, ispitivanju oplodnje suncokreta i privlačnosti oprašivača i ispitivanju manje gajenih biljnih vrsta. Tokom 2011. i 2012. godine je bio na kraćim obukama vezanim za organizaciju rada gen banaka kroz baze podataka i zaštitu intelektualne svojine u oblasti biljnih genetskih resursa. Autor je preko 90 naučnih i stručnih radova. Zamenik je glavnog urednika u časopisu "Ratarstvo i povrtarstvo" od 2013. godine.

Članovi:
 • Andreas Börner, Lajbnic institut za genetiku bilja i biljnih useva, Gatersleben, Germany
 • Andrey Sinjushin, M. V. Lomonosov Moskovski državni univerzitet, Fakultet za biologiju, Moskva, Rusija
 • Ankica Kondić-Špika, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Anto Mijić, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, Hrvatska
 • Athole Marshall, Aberistvit Univerzitet, Insititut za biologiju, zivotnu sredinu i ruralne nauke, Aberistvit, UK
 • Branko Ćupina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Branko Marinković, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Dario Novoselović, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, Hrvatska
 • Diego Rubiales, Španski nacionalni istrazivački savet, Madrid, Spanija
 • Dobrinka Atanasova, Poljoprivredni institut Dobroudja, General-Toshevo, Bugarska
 • Dragana Miladinović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Drena Gadžo, Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Emad Mahmood Ghaleb Al-Maaroof, Univerzitet u Sulajmanijahu, Poljoprivredni fakultet, Irak
 • Fatih Seyis, Bozok Univerzitet, Poljoprivredni fakultet, Yozgat, Turkey
 • Frederick Stoddard, Univerzitet u Helsinkiju, Departman za poljoprivredne nauke, Helsinki, Finska
 • Gabriella Endre, Biološki istraživački centar Mađarske akademije nauka, Budimpešta, Mađarska
 • Goran Bekavac, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Hafiz Muminjanov, FAO podregionalna kancelarija za centralnu Aziju (FAO-SEC), Ankara, Turska
 • Igor Falak, Pioneer Hi-Bred International Inc., Misisauga, Ontario, Kanada
 • Irina Timofeevna Balashova, Sveruski istrazivacki institut za oplemenjivanje povrca i semenarstvo, VNIISSOK, Moskva, Rusija
 • Istvan Rajcan, Univerzitet u Gvelfu, Departman za biljnu poljoprivredu, Gvelf, Ontario, Kanada
 • Ivana Maksimović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Janos Pauk, Departman za biotehnologiju, Istraživanje žitarica, neprofitna organizacija, Segedin, Madjarska
 • Jasna Savić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun, Srbija
 • Jegor Miladinović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Jelica Gvozdanović-Varga, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Joseph W. Burton, USDA-ARS i Severna Karolina državni Univerzitet, Ralej, Severna Karolina, SAD
 • Jovan Crnobarac, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Jovanka Atlagić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Kendall R. Lamkey, Državni Univerzitet u Ajovi , Departman za agronomiju, Ejms, Ajova, SAD
 • Ksenija Taški Ajduković, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Maria Joita-Pacureanu, Nacionalni institut za poljoprivredna istrazivanja i razvoj NARDI, Fundulea, Rumunija
 • Mike Ambrose, Džon Ines Centar, Norvič, UK
 • Miloš Vidić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Mulpuri Sujatha, Institut za uljane kulture, Rajendranagar, Hyderabad, Indija
 • Nasya Tomlekova, Marica Institut za povrtarstvo, Plovdiv, Bugarska
 • Nevena Nagl, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Nikola Hristov, Chemical Agrosava, Beograd, Srbija
 • Oksana Shtark, Sveruski istraživački institut za poljoprivrednu mikrobiologiju, Sankt Petersburg, Rusija
 • Padraig O’Kiely, Inovacioni centar Teagasc Dunsany, Irska
 • Petr Smýkal, Univerzitet Palacki, Prirodno matematicki fakultet, Olomuk, Ceska Republika
 • Richard Thompson, INRA Agroekologija, UMR Dižon, Francuska
 • Sonja Ivanovska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje, Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu, Makedonija
 • Srbislav Denčić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Tatjana Mitkova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje, Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu, Makedonija
 • Tomislav Duvnjak, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, Hrvatska
 • Violeta Anđelković, Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd-Zemun, Srbija
 • Vladimir Meglič, Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Vojislav Trkulja, Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
 • Yakov Demurin, Sveruski istraživački institut za uljane kulture Pustovoit V.S. VNIIMK Krasnodar, Rusija
 • Yalcin Kaya, Trakija Univerzitet, Jedrene, Turska
 • Zhang Yi, Istraživački institut za uljane kulture, Kineska akademija poljoprivrednih nauka OCRI CAAS, Kina
 • Zoran Dimov, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje, Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu, Makedonija
Recenzenti:
 • Mirjana Jankulovska, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje, Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu, Departman za genetiku i oplemenjivanje biljaka
 • Željko Mičić, Deutsche Saatveredelung AG, Nemačka
 • Zoran Ilić, Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet Lešak
 • Desimir Knežević, Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet Lešak
 • Nenad Trkulja, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • Tanja Petrović, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd Zemun
 • Saša Pekeč, Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
 • Jasmina Radović, Institut za krmno bilje, Kruševac
 • Jasmina Zdravković, Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
 • Milan Šević, Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
 • Mladen Đorđević, Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
 • Drago Cvijanović, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
 • Dušica Delić, Institut za zemljište, Beograd
 • Gorica Cvijanović, Univerzitet „Džon Nezbit“, Fakultet za biofarming Bačka Topola
 • Savo Vučković, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo
 • Aleksandar Simić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo
 • Sanjin Ivanović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Institut za agroekonomiju
 • Blažo Lalević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Institut za zemljište i melioracije
 • Đorđe Krstić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
 • Jovan Crnobarac, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
 • Jan Boćanski, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
 • Velimir Mladenov, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
 • Todor Marković, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
 • Aleksandar Mikić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Ankica Kondić Špika, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Dragan Milić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Dragana Milošević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Jelena Marinković, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Jelena Ovuka, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Sanja Mikić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Sonja Tančić Živanov, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Sreten Terzić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Vladimir Miklič, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad