Journal of Regional Security - Uredništvo

Urednici:
Filip Ejdus ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Dr Filip Ejdus je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Njegova istraživačka i predavačka interesovanja su u oblasti međunarodne bezbednosti sa geografskim fokusom na Evropsku uniju, Zapadni Balkan i Bliski istok. On je osnivač i (ko)urednik časopisa Journal of Regional Security. On takođe blisko sarađuje sa policy zajednicom kao član Upravnog Odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, akademski kordinator Beogradskog bezbednosnog foruma i ko-predsedavajući studijskom grupom za Regionalnu stabilnost u Jugoistočnoj Evropi u okviru PfP Konzorcijuma.

Nemanja Džuverović ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Dr Nemanja Džuverović je vanredni profesor studija mira na Univerzitetu u Beogradu. Studirao je studije mira i međunarodne odnose u Beogradu i Oksfordu a doktorat je stekao na Univerzitetu u Beogradu. Njegov rad se fokusira na neksus nejednakosti i konflikta, blagostanje u post-konfliktnom okruženj, političku ekonomiju neliberalne izgradnje mira i izgradnju države na Balkanu. On je (ko)urednik časopisa Journal of Regional Security i jedan od osnivača Centra za studije mira na Univerzitetu u Beogradu.

Članovi:
 • Rok Zupančič, glavni urednik, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet društvenih nauka
 • Miroslav Hadžić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • Iver B. Neumann, Fridtjof Nansen Institut
 • Stefano Guzzini, Univerzitet u Upsali
 • Amitav Acharya, Američki univerzitet, Vašington D.C.
 • Roger Mac Ginty, Univerzitet u Daramu
 • Jelena Subotić, Državni univerzitet u Džordžiji
 • Barry Ryan, Univerzitet u Kilu
 • Philip Cunliffe, Londonski univerzitetski koledž
 • Timothy Edmunds, Univerzitet u Bristolu
 • Milada Anna Vachudova, Univerzitet u Severnoj Karolini
 • Oliver Richmond, Univerzitet u Mančesteru
 • Kenneth Morison, Univerzitet de Monfor
 • J. Andrew Grant, Kraljičin univerzitet
 • Nadege Ragaru, Sciences Po Paris
 • Adam Fagan, Kraljevski koledž London
 • Elena B. Stavrevska, Univerzitet u Bristolu
 • Dejan Jović, Univerzitet u Zagrebu, Fakultet političkih nauka
 • Dragan Simić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • Dušan Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • Petra Roter, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet društvenih nauka
 • Alper Kaliber, Altinbas University
 • Sonja Stojanović Gajić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Cornelius Friesendorf, Institut za istraživanja mira i bezbednosne politike Univerziteta u Hamburgu
 • Nebojša Vladisavljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • Mateja Peter, University of St. Andrews and Norwegian Institute of International A airs
 • Sead Turčalo, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
 • Siniša Tatalović, Univerzitet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti