Trendovi u poslovanju - Uredništvo

Urednici:
Slađana Vujičić ORCID, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd

Rođena je 27.aprila 1970.godine u Kragujevcu. Doktorirala je na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu. Od 2010.godine radi na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Član je Uredništva više časopisa. Član je Udruženja inženjera i tehničara Srbije, Asocijacije za kvalitet i stndardizaciju Srbije.

Autor je više od 100 naučno-stručnih radova. učestvovala je na više projekata i član više profesionalnih organizacija.

Slavoljub Šljivić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Rođen je 1959. g. u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakuletu u  Beogradu.

Od 1993-1995. je radio kao zamenik generalnog direktora u preduzeću „14.oktobar“, u  Kruševcu. Od 1997-2008. je bio zamenik direktora Visoke škole s.s. za poslovno-industrijski menadžment u Kruševcu.

Godine 2008. je izabran za docenta na Tehničkom fakultetu u Čačku, 2011. g. u zvanje vanrednog profesora, a 2015. u zvanje redovnog profesora na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, gde i sada radi. Autor je više od 40 radova, knjiga i udžbenika iz oblasti poslovne ekonomije, privrednog razvoja i ekonomske politike.

Članovi:
 • Snežana Mijailović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Sanja Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Miloš Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Ivana Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Mirjana Radović Marković, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Edita Kastratović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Maja Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Marija Čukanović-Karavidić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Bojan Milosavljević, Visoka tehničko tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac
 • Jelena Milanović, Gradska uprava Kruševac, Srbija
 • Ergyul Tair, Sofia University, St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria
 • Zorica Wacker, University of Washington, Sjedinjene Američke Države
 • Zorana Nikitović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Vladimir Ristanović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Ivan Piljan, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Zorica Medić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Aleksandra Tošović-Stevanović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Zoran Punoševac, Visoka tehničko tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac
 • Mirjana Radman-Funarić, Veleučilište u Požegi, Hrvatska
 • Barbara Pisker, Veleučilište u Požegi, Hrvatska
 • Shaik Azahar Shaik Hussain, Univerzitet Malezija Saravak, Malezija
 • Eduard Stoica, Ekonomski fakultet, Univerzitet Lucian Blaga, Sibiu, Rumunija
 • Eugen Popescu, Univerzitet Lucian Blaga, Sibiu, Rumunija
 • Omaima El Shal, Fakultet za arheologiju i turizam, Misr univerzitet za nauku i tehnologiju, Egipat
 • Volodymyr Andryshyn, Ekonomski fakultet, Nacionalni Univerzitt Užgorod, Ukrajina
 • Nadia Marinova, Novobugarski Univerzitet, Sofija, Bugarska
 • Noncho Ivanov Dimitrov, Univerzitet za nacionalnu i svetsku ekonomiju, Sofija, Bugarska
 • Yuri Tsenkov, Univerzitet za nacionalnu i svetsku ekonomiju, Sofija, Bugarska
 • Marija Marković Blagojević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Olivera Žikić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Vladan Pantović, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd, Srbija
 • Mihajlo Ranisavljević, Vojnotehnički institut, Ministartsvo odbrane
 • Olja Arsenijević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet,, Union-Nikola Tesla,, Beograd, Srbija
 • Milan Vemić, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet,, Union-Nikola Tesla,, Beograd, Srbija
 • Gordana Gavrić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
Recenzenti:
 • Dr Marija Čukanović Karavidić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Maja Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Edita Kastratović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Milan Krstić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Vladimir Ristanović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Sanja Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Dr Milan Martinović, Visoka poslovno - tehnička škola strukovnih studija, Užice
 • Dr Zoran Mašić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Zorica Medić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Bojan Milosavljević, Visoka tehničko tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac
 • Dr Mirjana Radman-Funarić, Veleučilište u Požegi, Hrvatska
 • Dr Dragan Momirović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Zorana Nikitović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Barbara Pisker, Veleučilište u Požegi, Hrvatska
 • Dr Zoran Punoševac, Visoka tehničko tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac
 • Dr Milorad Rančić, Visoka tehnička škola Zrenjanin
 • Dr Vladan Pantović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Slavoljub Šljivić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Mirjana Stevanović, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
 • Dr Slavica Anđelić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Dr Nataša Tanjević, Narodna banka Srbije
 • Dr Slađana Vujičić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Miloš Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Ivana Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Dr Marija Marković Blagojević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Darjan Karabašević, Fakultet za primenjeni menadžment ekonomiju i finansije Beograd
 • Dr Edit Šeregelj Der, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Zoran Radulović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
 • Dr Ana Opačić, Fakultet za poslovne studije i pravo
 • Dr Aleksandar Gajić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac
 • Dr Mihajlo Ranisavljević, Vojnotehnički institut, Ministartsvo odbrane
 • Dr Olja Arsenijević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet,, Union-Nikola Tesla,, Beograd, Srbija
 • Dr Milan Vemić, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet,, Union-Nikola Tesla,, Beograd, Srbija
 • Dr Gordana Gavrić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija