Zbornik radova Akademije umetnosti - Uredništvo

Glavni urednik:dr Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete

Nataša Crnjanski (1978), doktor muzičke teorije, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu. Tokom studija, osvojila je Specijalnu nagradu za uspeh, kao i stipendiju Norveške vlade. Završila je poslediplomske (2008) i doktorske studije (2014) iz Muzičke teorije i Muzičke semiotike kao osnovnih područja istraživanja.

Pored članaka, koji su objavljeni u časopisima i zbornicima, ona je autor i tri knjige: Muzička semiotika kroz D-S-C-H (2010), Prokofjev i muzički gest (2014) i Pojmovnik muzičke semiotike (2019). Zaposlena je na mestu docenta na Katedri za kompoziciju i teorijske predmete. Član je IMS, IASS i Srpskog društva za muzičku teoriju (SDMT).

Članovi:
 • dr Irina Subotić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Istorija umetnosti, Republika Srbija
 • dr Ira Prodanov, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, Republika Srbija
 • dr Marina Milivojević Mađarev, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Dijana Metlić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Manojlo Maravić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Dragan Stojmenović, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Tatjana Marković, Univerzitet za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, Institut za analizu, teoriju i istoriju muzike, Beč, Austrija
 • dr Günter Berghaus, Univerzitet u Bristolu, Fakultet umetnosti, Dramski departman, Velika Britanija
 • dr Michal Babiak, Univerzitet u Bratislavi, Filozofski fakultet, Katedra za estetiku Komenski univerziteta, Republika Slovačka
 • dr Veronica Demenescu, Zapadni univerzitet u Temišvaru, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, Republika Rumunija
 • dr Athena Katsanevaki, Univerzitet u Makedoniji, Solun, Muzički departman za nauku i umetnost, Republika Grčka
 • dr Dimitar Ninov, Univerzitet u Teksasu, Muzička akademija, SAD
 • dr Boris Senker, Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Katedra za teatrologiju, Republika Hrvatska
 • dr Ildar Khannanov, Univerzitet u Baltimoru, Johns Hopkins Peabody Institute, SAD
 • dr Darko Lukić, Univerzitet u Zagrebu, Akademija dramskih umjtenosti, Hrvatska
 • dr Ivan Moody, Novi univerzitet u Lisabonu (CESEM), Portugalska Republika
 • dr Christine Hamon-Siréjols, prof. emerita, Novi univerzitet Sorbona, Pariz 3, Institut za pozorišne studije (IET), Republika Francuska
 • dr Elisabetta Pasquini, Univerzitet u Bolonji, Departman umetnosti, Republika ItalijaMuzikologija i istorija muzike, Republika Italija
 • dr Elisa Pezzotta, Univerzitet u Bergamu, Departman studija filma, Istorija i kritika filma, Republika Italija
 • dr Roderick Munday, Univerzitet Aberistvit, Departman pozorišnih, filmskih i televizijskih studija, Mediji i igre, Velika Britanija
 • dr Michael Broderick, Univerzitet Murdok, Pert, Škola za umetnost, Analiza medija, Australija
 • dr Karen Ritzenhoff, Centralni Državni Univerzitet u Konektikatu, Departman za komunikacije, SAD
 • mr Atila Kapitanj (tehnički urednik/technical editor), Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovne umetnosti, Republika Srbija
Recenzenti:
 • dr Robert Hatten, Univerzitet u Teksasu, Škola muzike Butler, SAD
 • dr Lawrence Zbikowski, Univerzitet u Čikagu, Muzički departman, SAD
 • dr Arnie Cox, Univerzitet u Oberlinu, SAD
 • dr Bogdan Đaković, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr Dragica Panić Kašanski, Univerzitet u Banja Luci, Akademija umjetnosti, Republika Srpska
 • dr Zoran Koprivica, Univerzitet u Nikšiću, Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Republika Crna Gora
 • dr Saša Brajović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Istorija umetnosti
 • dr Ivana Ignjatov Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Visoka škola strukovnih studija
 • dr Slobodan Marković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju
 • dr Dragan Prole, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Departman za filozofiju
 • dr Živko Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Dramski departman
 • dr Maja Jockov, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti
 • dr Tijana Prodanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za astrofiziku
 • dr Srđan Teparić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzičku teoriju
 • dr Ljubica Ilić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
 • dr Marijana Kokanović Marković, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
 • dr Zoran Đerić, Univerzitet u Banja Luci, Akademija umjetnosti, Dramski departman, Republika Srpska
 • dr Dijana Metlić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Dubravka Đukanović, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Milena Medić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti
 • dr Mihailo Antović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • dr Jovan Čekić, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
 • dr Selena Rakočević, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti
 • dr Miomira M. Đurđanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti Niš
 • dr Marina Milivojević Mađarev, Univerzitet u Novom Sadu
 • mr Zoran Krajišnik, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr Milan Milojković, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
 • dr Kristina Planjanin-Simić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda
 • dr Teresa Heiland, Univerzitet Loyola Marymount
 • dr Nemanja Sovtić, Univerzitet u Novom Sadu, Akadeija umetnosti
 • dr Ivana Gortan-Carlin, Sveučilište Jurja Dobre u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Republika Hrvatska
 • dr Danijela Zdravić Mihailović, Univerzitet umetnosti, Fakultet umetnosti u Nišu, Departman za muzičku umetnost
 • mr Nenad Ostojić, niverzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr William Teixeira, Federalni univerzitet Mato Groso do Sul, Brazil
 • dr Tatjana Marković, Univerzitet za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, Institut za analizu, teoriju i istoriju muzike, Beč, Austrija
 • dr Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti, FDU Beograd
 • dr Sanja Radinović, Univerzitet umetnosti, FMU Begrad
 • dr Jelena Jovanović, Muzikološki institut SANU
 • dr Marija Dumnić Vilotijević, Muzikološki institut SANU
 • dr Lana Paćuka, Univerzitet u Sarajevu, BiH
 • dr Amra Lafitić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije Begrad
 • mr Miloš Zatkalik, Univerzitet umetnosti, FMU Begrad
 • mr Miroslav Mušić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr Aleksandra Đurić Bosnić, Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“, Novi Sad
 • Vladimir Mitrović, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
 • dr Jason Yust, Boston univerzitet, Koledž lepih umetnosti, Boston
 • dr Maria Mannone, Univerzitet u Palermu, Italija
 • dr Petar Jevremović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • dr Ksenija Radulović, Univerzitet umetnosti, FDU Beograd
 • dr Bojana Škorc, Univerzitet umetnosti, FLU Beograd
 • dr Petar Grujičić, Fakultet savremenih umetnosti Beograd
 • dr Sanja Kiš Žuvela, Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
 • dr Ivana Medić, Muzikološki institut SANU
 • dr Vesna Đukić, Univerzitet umetnosti, FDU Beograd
 • dr Vesna Kruljac, Univerzitet umetnosti, FPU Beograd
 • dr Maja Ristić, Univerzitet umetnosti, FDU Beograd
 • dr Nina Mihaljinac, Univerzitet umetnosti, FDU Beograd
 • dr Danijela Korolija Crkvenjakov, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr Ljubica Ilić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr Žolt Lazar, Univerzitet u Novom Sadu
 • dr Olivera Gajić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • mr Dragan Dimčić, Univerzitet umetnosti, Interdisciplinarne studije Beograd
 • dr Zlatomir Gajić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet