Mining and Metallurgy Engineering Bor - Uredništvo

Glavni urednik:Milenko Ljubojev, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

Dr Milenko Ljubojev rođen je u Tuzli 1954. Rudarsko-geološki fakultet je završio u Tuzli, 1978. 1987. godine odbranio je magistarski rad na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je 1992. na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli sa disertacijom pod nazivom Primena numeričkih metoda i jamskih merenja pri izboru podgrade podzemnih prostorija. U zvanje naučni savetnik izabran je 2003. Redovni je član Inženjerske akademije Srbije, predsednik Naučnog veća Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, glavni urednik časopisa Bakar i glavni i odgovorni urednik časopisa Mining and Metallurgy Engineering Bor.

Članovi:
 • Tajduš Antoni, Stanislav univerzitet za rudarstvo i metalurgiju, Krakov, Poljska
 • Mevludin Avdić, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • Vladimir Bodarenko, Nacionalni rudarski univerzitet, Odsek za Iskopavanje depozita, Dnepropetrovsk, Ukrajina
 • Mile Bugarin, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Miroslav R. Ignjatović, Privredna komora, Beograd, Srbija
 • Vencislav Ivanov, Rudarski fakultet, Univerzitet za rudarstvo i geologiju "Sv. Ivan Rilski", Sofija, Bugarska
 • Ivana Jovanović, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Dragan Komljenović, Istraživački institut Hydro-Quebec, Varennes, Kanada
 • Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Daniel Kržanović, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Nikola Lilić, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Dragan Milanović, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Aleksandra Milosavljević, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Radoje Pantović, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, Srbija
 • Eldar Pirić, Rudarski institut Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Dragoslav Rakić, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Novica Staletović, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija
 • Biserka Trumić, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Boško Vuković, Rudnik i termolektrana Gacko, Bosna i Hercegovina
 • Nenad Vušović, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, Srbija
Recenzenti:
 • Samir Nurić, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • Sanja Petrović, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Kemal Gutić, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • Dragan Zlatanović, Mašinski fakultet, Inovacioni centar, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Daniela Urošević, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Lidija Gomidželović, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Rade Tokalić, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Radoje Pantović, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, Srbija
 • Čedomir Beljić, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Vesna Krstić, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Milenko Ljubojev, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija