Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal - Uredništvo

Glavni urednik:Dragana A. Kastratović, Klinicki centar Srbije, Sluzba za klinicku farmakologiju, Beograd, Srbija

Specijalista zdravstvenog menadzmenta 1994, specijalista kliničke farmakologije 1995, doktor medicinskih nauka 2007, primarijus 2008, 30 godina radnog iskustva, predsednik Sekcije za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, delegate u IUPHAR. Najznacajnije oblasti naučnog rada su iz primenjene nauke bolničke kliničke farmakologije: korekcije doze anestetika korišċenjem BIS monitorina, direktan antioksidativni efekat karvedilola kod pacijenata sa AIM, biomarkeri iz pljuvaċke za oralni karcinom, farmakoekonomska analiza u anesteziji. Više puta nagradjivana za naučno istraživački rad. Rukovodilac SKFSLD KME GCP u kliničkim ispitivanjima. 200 naucnih publikacija, 600 citata.

Članovi:
 • Branka Terzić, Klinicki centar Srbije, Sluzba za klinicku farmakologiju, Beograd, Srbija
 • Momir Mikov, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju, Novi Sad, Srbija
 • Boris Milijašević, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju, Novi Sad, Srbija
 • Zvezdana Joksić, Klinicki centar Srbije, Beograd, Srbija
 • Lynn LeCount, International Union of Basic and Clinical Pharmacology, Administrative Office, USA
 • Vladimir Radak, Klinicki centar Srbije, Beograd, Srbija
 • Nevena Simić, Freelancer, international
 • Marija Grubor, Freelancer, international
 • David T. Wong, UCLA, CA, SAD
 • Slobodan Janković, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Klinički centar Kragujevac, Kragujevac, Srbija
 • Miljko Ristic, Klinicki centar Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, Srbija
 • Edoardo Spina, Univezitet u Mesini, Univerzitetska poliklinika, Odeljenje kliničke i eksperimentalne medicine, Mesina, Italija,
 • Markus Zeitlinger, Medical University of Vienna, Department of Clinical Pharmacology, Section of Clinical Pharmacokinetics and Imaging, Beč, Austrija
 • Srdjan Z. Markovic, Klinicki centar Srbija, ECRIN ERIC SMS EuCoss, Beograd, Srbija
 • Ivana P. Timotijević, "Euromedik" Poliklinika, Beograd, Srbija
 • Jacques Demotes Mainard, ECRIN-ERIC, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Pariz, Francuska
 • Ronald Meyboom, UPPSALA, Švedska
 • Radmila Veličković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinički centar, Služba za kliničku farmakologiju, Niš, Srbija
 • Nina Japundžić Žigon, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, klinicku farmakologiju i toksikologiju, Beograd, Srbija
 • Ivan Dimitrijević, Klinicki centar Srbije, Klinika za psihijatriju; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Ljiljana Djukic, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Beograd, Srbija
 • Ana Sabo, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju, Novi Sad, Srbija
 • Gordana Dragović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, klinicku farmakologiju i toksikologiju, Beograd, Srbija
 • Biljana Radojević, Klinicko-bolnicki centar Zemun, Beograd, Srbija
 • Biljana Savić, Zdravstveni centar Leskovac, Leskovac, Srbija
 • Mira H. Vuković, Opsta bolnica Valjevo, Centar za edukaciju i klinicku farmakologiju, Valjevo, Srbija
 • Danica Srdić, Hemofarm A.D. member of STADA group, Vršac, Srbija
 • Daniela Krivokapić, Institut za ortopedsko hiruške bolesti, Beograd, Srbija
 • Zorica M. Vučinić, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Beograd, Srbija
 • Aleksandra M. Kovačević, Univerzitet za bezbednost, Vojno-medicinska akademija, Centar za klinicku farmakoligiju, Beograd, Srbija
 • Nebojša Despotović, Kliničko bolnički centar Zvezdara, Klinika za interne bolesti, Kliničko odeljenje za gerijatriju, Beograd, Srbija
 • Emil M. Gatchev, Medical University of Sofia, Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, University Hospital “Tsaritsa Joanna-ISUL”, Bugarska
 • Vangelis G. Manolopoulos, Democritus University of Thrace, Dragana Campus, Medical School, Laboratory of Pharmacology, Alexandroupolis, Greece, Europe
 • Miloš Mojović, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Violeta Knežević, Klinički centar Vojvodine, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju; Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Recenzenti:
 • Aleksandar Raskoviċ, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju , Srbija
 • Slobodan Janković, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Klinički centar, Kragujevac, Srbija
 • Mihajlo Jakovljević, Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Klinički centar, Kragujevac, Srbija
 • Ivana P. Timotijević, "Euromedik" Poliklinika, Beograd, Srbija
 • Branka Terzić, Klinički centar Srbija, Služba za kliničku famakologiju, Beograd, Srbija
 • Viktorija Dragojević Simić, Univerzitet za bezbednost, Vojno-medicinska akademija, Medicinski fakultet, Centar za kliničku farmakologiju, Beograd, Srbija
 • Dragana A. Kastratović - Maca, Klinički centar Srbije,Služba za kliničku famakologiju, Beograd, Srbija
 • Mira H.Vuković, Opšta bolnica Valjevo, Centar za edukaciju i klinicku farmakologiju, Valjevo, Srbija
 • Mirjana M. Todorović, Specijalistička psihijatrijska ordinacija „Ramah“, Beograd, Srbija
 • Emil M. Gatchev, Medical University of Sofia, Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, University Hospital “Tsaritsa Joanna-ISUL”, Bulgaria
 • Žana Stanković, Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Snežana Mugoša, Agencija za lekove i medicinska sredstva Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Srdjan Popović, Klinički centar Srbije, Klinika za endokrinologiju, Beograd, Srbija
 • Vangelis Manolopoulos, Democritus University of Thrace, Dragana Campus,Medical School, Specialist clinical pharmacology Laboratory of Pharmacology, Alexandroupolis, Grčka
 • Biljana Saviċ, Zdravstveni centar Lekovac, Leskovac, Srbija
 • Zdenko Tomić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju , Srbija
 • Momir Mikov, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju , Srbija
 • Daniela Krivokapić, Institut za ortopedsko hiruške bolesti, Beograd, Srbija
 • Boris Milijašević, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju , Srbija
 • Srdjan Pašić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, toksikologiju i klinicku farmakologiju, Niš, Srbija
 • Miloš Mojović, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Violeta Knežević, Klinički centar Vojvodine, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju; Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
 • Zoran Todorović, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Viktorija Dragojević Simić, Centar za kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet Odbrane, Beograd, Srbija
 • Branislava Milenković, Klinika za pulmologiju, Kliniči centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Tatjana Pejčić, Klinika za pulmologiju, Klinički centar Niš, Meidicnski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija