Journal Resuscitatio Balcanica - Uredništvo

Urednici:
Violetta Raffay, Resuscitacioni Savet Srbije

Dr Violetta Raffay je doktor medicine, specijalista urgentne medicine i doktor medicinskih nauka. Osnovne i specijalističke studije je završila u Novom Sadu, akademske doktorske studije u Kragujevcu. Veći deo karijere provela je radeći u u Resuscitacionom Savetu Srbije i Evropskom Resuscitacionom Savetu u Belgiji, implementirajući standard zbrinjavanja živptno ugroženih osoba kroz organizaciju i sprovođenje edukativnih kurseva iz resuscitacione medicine, a počev od postdiplomskim studija se bavi i ekperimentalnim istraživanjima, koji je postao i osnovna profesionalna afilijacija. Njeni radovi dostupni su na internet stranici COBISS, PubMed-u, odnosno Medline-u, a citati na Google Scholar.

Zlatko Fiser, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoc Novi Sad

Zlatko Fiser je doktor medicine, specijalista urgentne medicine. Osnovne i specijalisticke studije je zavrsio u Novom Sadu. Veliki deo karijere radi u Resuscitacionom savetu Srbije koji je postao gotovo osnovna afiljijcija implementirajuci sandarde zbrinjavanja zivotno ugrozenih osoba kroz organizaciju edukativnih seminara i srovodjenje edukativnih kurseva iz resuscitacione medicene. Tokom rada u Resuscitacionom savetu organizovao je veliki broj programa i projekta istrazivackog karaktera. Rezultati tih programa saopstavani u domacim i medjunarodnim casopisima, najvise u Journal Resuscitacio Balcania Radovi su vidljivi na sajtu Sci indexa, COBISS, MedLine, a citati na Google Scholaru.

Članovi:
 • Zlatko Fiser, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoc - Novi Sad
 • Violetta Raffay, Resuscitacioni Savet Srbije
 • Aleksandra Lazic, Dom zdravlja Backa Palanka
 • Sasa Milic, Dom zdravlja Indjija
 • Dusan Milenkovic, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoc - Nis
 • Mihaela Budimski, Dom zdravlja Subotica
 • Karnelija Jaksic Horvat, Dom zdravlja Subotica
 • Theodoros Xanthos, Medicinski fakultet Kipar
 • Athanasios Chalkias, Univerzitet Atina
 • Walter RENIER, Resuscitacioni savet Belgije
 • Victor Strambu, Univerzitet medicine i farmacije Rumunija
 • Artem Kuzovljev, NII Opste reanimatologije V.A. Negovski
Recenzenti:
 • Violetta Raffay, Resuscitacioni savet Srbije
 • Theodoros Xanthos, Medicinski fakultet Kipar
 • Athanasios Chalkias, Univerzitet Atina
 • Walter RENIER, Resuscitacioni savet Belgije
 • Victor Strambu, Univerzitet medicine i farmacije Rumunija
 • Srdjan Stefanovic, Institut za plucne bolesti Vojvodine
 • Artem Kuzovljev, NII Opste reanimatologije V.A. Negovski
 • Aleksandra Lazic, Dom zdravlja Backa Palanka