Economics of Sustainable Development - Uredništvo

Glavni urednik:Zoran Simonović ORCID, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Članovi:
  • Slobodan Milutinović, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
  • Bojan Krstić, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
  • Jonel Subić, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
  • Snežana Živković, Univerzitet u Nišu, Fakutet zaštite na radu