Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke - Uredništvo

Glavni urednik:Prof. dr Milica Vujičić, Državni univerzitet u Novom Pazaru

Milica Vujičić, redovni profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, doktorirala iz oblasti kvantitativne analize istraživanja trži i scaron;ta prehrambenih proizvoda na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ključna oblast njenog naučnog interesovanja i ndash; upravljanje ruralnim razvojem.

Članovi:
 • Miladin Kostić, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
 • Aleksandar Ćirić, Univerzitet u Nišu – Pravni fakultet, Niš
 • Miloš Kovačević, Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac
 • Spasenija Ćeranić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Filozofski fakultet, Sarajevo
 • Vladan Petrov, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, Beograd
 • Samir Arnautović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Bojan Krstić, Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet, Niš
 • Lela Ristić, Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet, Kragujevac
 • Darko Hinić, Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
 • Marko Mihić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Boban Melović, Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Saša Petković, Univerzitet u Banjoj Luci – Ekonomski fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Amila Pilav-Velić, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Ana Aleksić, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Domagoj Hruška, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska