Hrana i ishrana - Info

Osnovno:
ISSN 0018-6872
eISSN 2560-452X
izdavač(i) Društvo za ishranu Srbije, Beograd
veb adresa hrana-ishrana.org
periodičnost tromesečno
početna godina 1960
glavni urednik Bato Korać
Kontakt:
osoba za kontakt Bato Korać
e-adresa b.korac@bio.bg.ac.rs
telefon 011/2109-589
Status:
kategorija časopisa K53
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,019
CEON IF5 0,058
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci