Ekonomski vidici - Info

Osnovno:
ISSN 0354-9135
izdavač(i) Društvo ekonomista Beograda, Beograd
veb adresa www.deb.org.rs/casopis-ekonomski-vidici
periodičnost tromesečno
početna godina 1996
glavni urednik Jelica Petrović-Vujačić
Kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
e-adresa debeograd@gmail.com
telefon 011/3230-120
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.