Muzički talas - Info

Osnovno:
ISSN 0354-9313
izdavač(i) Clio d.o.o., Beograd
veb adresa clio.rs/Casopisi_Katalog_76
periodičnost godišnje
početna godina 1995
glavni urednik Hristina Medić
Kontakt:
adresa uredništva Gospodar Jovanova 63, 11000 Beograd
osoba za kontakt Jelena Petrović
e-adresa clioinfo@eunet.rs
telefon 011/3035-696
Status:
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,053