Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta - Info

Osnovno:
ISSN 0546-8264
eISSN 2560-3183
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
veb adresa polj.uns.ac.rs/sr/node/469
periodičnost polugodišnje
početna godina 1957
glavni urednik Darinka Bogdanović
Kontakt:
osoba za kontakt Vladimir Ćirić
e-adresa urednik-lnr@polj.uns.ac.rs
telefon 021/485-3500
fax 021/659-761
Status:
CEON WoS IF2 0,049
CEON WoS IF5 0,020
CEON IF5 0,133