The University Thought - Publication in Natural Sciences - Info

Osnovno:
ISSN 1450-7226
novi naslov Bulletin of Natural Sciences Research (ISSN: 2738-0971) od 2020
eISSN 2560-3094
izdavač(i) Univerzitet u Prištini - Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica
veb adresa www.utnsjournal.pr.ac.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 1996
glavni urednik Nebojša V. Živić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Ivo Lola Ribar 29, Kosovska Mitrovica
osoba za kontakt Nebojša V. Živić
e-adresa office.utnsjournal@pr.ac.rs
telefon +381 28 425396
Status:
kategorija časopisa K52, K52, K52, K53, K53
CEON WoS IF2 0,089
CEON WoS IF5 0,096
CEON IF5 0,301
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA