Tehnička dijagnostika - Info

Osnovno:
ISSN 1451-1975
izdavač(i) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd
veb adresa tehnickadijagnostika.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2002
glavni urednik Dušan Šotra
Kontakt:
adresa uredništva Bul. Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
osoba za kontakt Dušan Šotra
e-adresa dusan.sotra@visokatehnicka.edu.rs, marijana.bajin@visokatehnicka.edu.rs
telefon 011/2600-131
Status:
kategorija časopisa nema
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.