Tokovi osiguranja - Info

Osnovno:
ISSN 1451-3757
eISSN 2956-0209
izdavač(i) Dunav osiguranje, Beograd i Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
veb adresa www.tokoviosiguranja.edu.rs/
periodičnost tromesečno
početna godina 2002
glavni urednik Dragica Janković, Kompanija "Dunav osiguranje", Beograd, Srbija
Kontakt:
osoba za kontakt Ljiljana Lazarević Davidović
e-adresa redakcija@dunav.com
telefon +381 11 322 1746
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,010
CEON IF5 0,031
referisan u SCIndeks - Serbian Citation Index
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
licenca CC BY-NC