Tokovi osiguranja - Info

Osnovno:
ISSN 1451-3757
izdavač(i) Dunav osiguranje, Beograd
veb adresa www.tokoviosiguranja.edu.rs/
periodičnost tromesečno
početna godina 2002
glavni urednik Dr Dragica Janković
Kontakt:
osoba za kontakt Ljiljana Lazarević Davidović
e-adresa redakcija@dunav.com
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,119
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta