Journal of Medical Biochemistry - Info

Osnovno:
ISSN 1452-8258
prethodni naslov Jugoslovenska medicinska biohemija (ISSN: 0354-3447) do 2006
eISSN 1452-8266
izdavač(i) Društvo medicinskih biohemičara Srbije, Beograd
veb adresa aseestant.ceon.rs/index.php/jomb/
www.dmbj.org.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2007
glavni urednik Nada Majkić-Singh, Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Kontakt:
adresa uredništva Vojislava Ilića 94B/7, 11050 Beograd
osoba za kontakt Nada Majkić-Singh
e-adresa dmbj@eunet.rs
telefon 011/34-75-183
Status:
kategorija časopisa A1, A1
JCR/WoS IF2 2,157
JCR/WoS IF5 2,162
CEON IF5 4,743
referisan u SCIndeks, PubMed, PubMed Central, EuroPub, Web of Science, Scopus, EBSCO, EMBASE, CABS, CAB Abstracts, DOAJ, CNKI, Dimensions, ProQuest, Sherpa/RoMEO
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY