Safety Engineering - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7124
eISSN 2334-6353
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, Niš
veb adresa www.znrfak.ni.ac.rs/se-journal/index.html
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik Dejan Krstić
Kontakt:
osoba za kontakt Aleksandra Petković
e-adresa casopis@znrfak.ni.ac.rs
telefon 018-529-711
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,025
CEON WoS IF5 0,080
CEON IF5 0,270
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine