Kom : časopis za religijske nauke - Info

Osnovno:
ISSN 2334-6396
eISSN 2334-8046
izdavač(i) Centar za religijske nauke "Kom", Beograd
veb adresa www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2012
glavni urednik Muamer Halilović, Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Bul. Zorana Đinđića 98/43, 11070 Beograd
osoba za kontakt Dr Muamer Halilović
e-adresa kontakt@centarkom.rs
m.halilovic@centarkom.rs
telefon +381 11 40 65 636
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,032
CEON WoS IF5 0,013
CEON IF5 0,088
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA