Advanced Technologies - Info

Osnovno:
ISSN 2406-2979
prethodni naslov Savremene tehnologije (ISSN: 2217-9712) do 2014
eISSN 2406-3037
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet, Leskovac
veb adresa http://www.tf.ni.ac.rs/nauka/advanced-technologies/casopis-sadrzaj/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2015
glavni urednik Ivana Banković Ilić, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar Oslobođenja 124, 16000 Leskovac
osoba za kontakt Marko Petronijević
e-adresa advtech@junis.ni.ac.rs
telefon 016/247-203
fax 016/242-859
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,442
CEON WoS IF5 0,803
CEON IF5 3,735
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci