Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke - Info

Osnovno:
ISSN 2619-998X
eISSN 2620-0074
izdavač(i) Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
veb adresa www.dunp.np.ac.rs/serija_b/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2018
glavni urednik Prof. dr Milica Vujičić, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Kontakt:
adresa uredništva Vuka Karadžića 9, 36300 Novi Pazar
osoba za kontakt Doc. dr Ernad Kahrović
e-adresa ekahrovic@np.ac.rs
Status:
kategorija časopisa n.a., n.a.
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY