Acta veterinaria - Podrška kvalitetu časopisa

U upravljanju uređivačkim i administrativnim poslovima, uključujući i one koje se odnose na autora i njihove radove, časopis Acta veterinaria se oslanja na Urednički servis SCIndeksa. Tim putem obezbeđujemo takođe tehničku podršku, stručna mišljenja i gotova rešenja koja štite časopis od različitih rizika. Tehnička podrška je namenjena isključivo uredništvu časopisa. Na poseban zahtev koristi se izuzetno i za potrebe samih autora, na njihov zahtev.

Urednički servis se takođe koristi za upravljanje Repozitorijumom, trajno čuvanje pretplatničke evidencije, kao i za konsultacije sa izdavačem SCIndeksa o standardima i dobrim praksama u izdavaštvu. Sva korespondencija, uključujući i telefonske razgovore se beleži i čuva radi efikasnije komunikacije u budućnosti.