Moj prostor

Upotrebite za (re)definisanje sadržaja Vaše sopstvene baze kao dela SCIndeksa.

Moj profil

Upotrebite za trajno čuvanje svojih zahteva za pretragu i određivanje učestalosti izveštavanja o novounetim člancima koji zadovoljavaju te zahteve.

Moj format

Upotrebite za odabir bibliografskog formata, odnosno stila u navođenju za prikaz članaka koje preuzimate iz SCIndeksa.

Moja ispravka

Upotrebite za prijavu eventualnih grešaka u metapodacima Vaših radova (naslovima, sažecima, ključnim rečima, zahvalnicama i referencama) ili Vašim citatima.

Moj SCIndeks je dostupan samo registrovanim korisnicima, pošto nudi takva ovlašćenja koja nalažu bezbednu identifikaciju i punu privatnost korisnika.


Registracija