Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Portret

Tematska oblast:

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu izlazi od 1953. godine (ISSN: 0003-2565) kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. U njemu se objavljuju naučni članci, kritičke analize, komentari sudskih odluka, prilozi iz međunarodnog naučnog života i prikazi knjiga. Prvo zasebno elektronsko izdanje Anala (eISSN: 2406-2693) objavljeno je 2015. godine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Pravo; Građansko pravo; Krivično pravo; Javno pravo; International Law; Pravo i ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu116
Pravni život73
Pravo i privreda39
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad38
Arhiv za pravne i društvene nauke26
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu24
European Journal of International Law19
Quarterly Journal of Economics15
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu15
American Journal of International Law14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran38
Škulić Milan37
Popović Dejan34
Vodinelić Vladimir V.26
-UN Committee on The Rights of Persons With Disabilities26
Perović Slobodan26
-European Commission26
Lukić Radomir D.25
Vasiljević Mirko23
Živković Miloš17